wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Gazeta >>

Bieżące Informacje - wrzesień 2019

0

W numerze:

 • Choroby oraz szkodniki ziemniaka
 • Nowoczesne systemy do aplikowania gnojowicy
 • Wyjazd szkoleniowy na demonstracje polowe
 • Czy warto uprawiać pszenicę w monokulturze?
 • Przegląd odmian soi
 • Wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła
 • Żyto hybrydowe w żywieniu świń
 • Szkolenie dla doradców rolniczych w stadninie Nowe Jankowice
 • Precyzja i ułatwienia dla każdego gospodarstwa!
 • Dzikie zwierzęta w krajobrazie rolniczym: Bóbr europejski
 • Mała retencja sposobem na ograniczenie skutków suszy i zagrożeń powodziowych
 • Zmiany w podatku VAT w 2019 roku
 • Powszechny spis rolny 2020 r.
 • Koła Gospodyń Wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego chcą zmieniać swoje małe ojczyzny
 • Rozstrzygnięcie konkursu AgroLiga 2019 w województwie warmińsko-mazurskim
 • Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Harmonogram naborów wniosków w ramach prow 2014-2020 – terminy planowane do 31.12.2019 r.
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Domowa Apteczka – Herbaty Ziołowe
 • „Ogród przyjazny rodzinie i turystom 2019”
 • Zagrody edukacyjne w teorii i praktyce cz. III
j zobacz u pobierz (74.11 MB, PDF)