wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Gazeta >>

Bieżące Informacje - wrzesień 2020

0

W numerze:

 • Kanony produkcji ziemniaka – od pola do stołu
 • Bakterioza pierścieniowa ziemniaka
 • Międzyplony
 • Uprawa kukurydzy na ziarno metodami ekologicznymi
 • Profilaktyka chorób inwazyjnych u przeżuwaczy
 • Kiszonka z kukurydzy
 • Chów drobiu w gospodarstwach ekologicznych
 • Polska biała gęś owsiana
 • BHP w gospodarstwie rolnym. Choroby odzwierzęce – warto wiedzieć
 • Program „Moja Woda”
 • Wspomnienia koniuszego
 • Powszechny spis rolny 2020 r.
 • Kompleksowe usługi doradcze, jako element innowacji i transferu wiedzy w rolnictwie
 • Młodzi rolnicy stają do rywalizacji
 • Prezentacja innowacji w rolnictwie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Płatności na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
 • Wieści z Unii Europejskiej
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2021 r.
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Ginące zawody rzemiosła artystycznego i twórczości ludowej
 • Przydomowy ogród – mój raj, moja ostoja…
 • Nowości na Liście Produktów Tradycyjnych
j zobacz u pobierz (72.23 MB, PDF)