wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Gazeta >>

Bieżące Informacje - styczeń 2021

0

W numerze:

 • Płodozmian – najtańszy sposób na poprawę żyzności gleb
 • Nawadniać czy nie nawadniać?
 • Technologia uprawy esparcety siewnej
 • Lnianka – zapomniana roślina oleista
 • Zimowanie organizmów pożytecznych
 • Co ma wpływ na opłacalność produkcji mleka?
 • Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych u bydła
 • Wybrane nieantybiotykowe stymulatory wzrostu w produkcji trzody chlewnej
 • Hodowla kaczek
 • Nowa ekologia
 • Hodowla na kompostowniku
 • Kudłata zima
 • Dokarmianie pszczół
 • Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie
 • Kalkulacje rolnicze
 • Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
 • W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach
 • Podsumowanie XX edycji konkursu „Sposób na Sukces”
 • Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Zapomniane zwyczaje karnawałowe
 • Podsumowanie konkursu kulinarnego „Z kapustą na wigilijnym stole”
j zobacz u pobierz (38.46 MB, PDF)