wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Gazeta >>

Bieżące Informacje - październik 2021

0

W numerze:

 • Nowoczesne metody agrotechniczne w uprawie kukurydzy
 • Odporność chwastów na herbicydy
 • Jesienne nawożenie użytków zielonych
 • Agrotechnika uprawy pszenżyta ozimego
 • Zapomniany topinambur wraca do łask
 • Październikowe prace
 • PTZ o perspektywach i zagrożeniach w hodowli i użytkowaniu zwierząt
 • Budynki inwentarskie a dobra zdrowotność bydła mlecznego w okresie zimowym
 • Biegunki u cieląt – przyczyny, profilaktyka i leczenie
 • Podstawowe zagadnienia z żywienia owiec
 • Odkleszczowe choroby zawodowe u rolników
 • Pełnik europejski – piękny i niebezpieczny
 • VAT – zasady ogólne czy ryczałt?
 • Kalkulacje rolnicze
 • „eDWIN” – rolnictwo przyszłości
 • Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” wróciły na Jagiellońską!
 • Podsumowanie konkursu AGROLIGA 2021 w województwie warmińsko-mazurskim
 • Targi w Elblągu, „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych”
 • Podsumowanie operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich”
 • Wieści z unii europejskiej – orędzie o stanie unii
 • Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
 • Wsparcie bioasekuracji w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Innowacje marketingowe w kreowaniu wizerunku marki lokalnej
 • Konkurs pt. „Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej”
 • „Królowe lata i jesieni”
j zobacz u pobierz (55.33 MB, PDF)