wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >>

PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie

Kierownik PZDR nr 4: Anna Fatyga
tel.: 665 891 023
e-mail: a.fatyga@w-modr.pl

Zespół Doradców w Olsztynie

Adres: 11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 4A

Telefon/fax: (89) 715 22 59
e-mail: pzdr.olsztyn@w-modr.pl

p.o. Kierownika Zespołu: Anna Głoskowska
tel. 695 990 238
e-mail: a.gloskowska@w-modr.pl