wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >>

PZDR nr 5: Zespół Doradców w Piszu

p.o. Kierownika PZDR nr 5:  mgr Edyta Truszczyńska

tel.: 723 991 994
e-mail: e.truszczynska@w-modr.pl

Zespół Doradców w Piszu

Adres: 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 5
e-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl

Kierownik Zespołu: inż. Monika Pałdyna
tel. 695 990 247
e-mail: m.paldyna@w-modr.pl