wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >>

PZDR nr 5: Zespół Doradców w Piszu

Kierownik PZDR nr 5: Karolina Doliwa
tel.: 723 991 978
e-mail: k.doliwa@w-modr.pl

Zespół Doradców w Piszu

Adres: 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 5
e-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl

p.o. Kierownika Zespołu: Monika Pałdyna
tel. 695 990 247
e-mail: m.paldyna@w-modr.pl