wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >>

PZDR nr 5: Zespół Doradców w Piszu

p.o. kierownika PZDR nr 5: Robert Nowacki
tel.: 665 981 613
e-mail: r.nowacki@w-modr.pl

Zespół Doradców w Piszu

Adres: 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 5
e-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl

p.o. Kierownika Zespołu: Monika Pałdyna
tel. 695 990 247
e-mail: m.paldyna@w-modr.pl