wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Z życia WMODR marzec 2024

Z życia WMODR marzec 2024

Data utworzenia: 28-02-2024

"Z życia WMODR" to cykl artykułów, które wprowadzają w działania Ośrodka podejmowane w najbliższej przyszłości oraz w dalszej perspektywie. ARTYKUŁ marzec 2024.
czytaj więcej

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020".

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020".

Data utworzenia: 28-02-2024

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020", którzy otrzymali pozytywną decyzję z ARiMR, a podjęli zobowiązanie odbycia szkolenia składając wniosek o pomoc. Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata...
czytaj więcej

Seminarium „Nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji roślinnej” - 13 marca 2024 r.

Seminarium „Nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji roślinnej” - 13 marca 2024 r.

Data utworzenia: 27-02-2024 ; Data wydarzenia: 13-03-2024

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział Olecko zaprasza na seminarium „Nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji roślinnej”, które odbędzie się 13 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Wiejskim Centrum Inicjatyw, Giże 7 (koło Olecka), 19-411 Świętajno. Podczas spotkania zostaną poruszone...
czytaj więcej

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty

Data utworzenia: 26-02-2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden...
czytaj więcej

Kredyt płynnościowy (linia UP) - limity udostępnione bankom współpracującym z ARiMR

Kredyt płynnościowy (linia UP) - limity udostępnione bankom współpracującym z ARiMR

Data utworzenia: 23-02-2024

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych   W dniu 22 lutego 2024 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2024 r. limity akcji kredytowej oraz środki na...
czytaj więcej

Szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin: uzupełniające – 05.03.2024 r., podstawowe – 11-13.03.2024 r.

Szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin: uzupełniające – 05.03.2024 r., podstawowe – 11-13.03.2024 r.

Data utworzenia: 22-02-2024 ; Data wydarzenia: 01-03-2024

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie informuje o szkoleniach dla sprzedawców środków ochrony roślin:    05.03.2024 r. odbędzie się szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin  11-13.03.2024 r. odbędzie się szkolenie podstawowe w zakresie...
czytaj więcej

Aktualne terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju lokalnych grup działania

Aktualne terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju lokalnych grup działania

Data utworzenia: 22-02-2024

Co to jest lokalna grupa działania? Lokalna Grupa Działania (LGD) to partnerstwo lokalnych społeczności, działające na obszarze wiejskim, którego celem jest wspieranie rozwoju tego obszaru. LGD opierają się na współpracy trzech sektorów: publicznego (np. gminy, powiaty), społecznego (np. stowarzyszenia, organizacje...
czytaj więcej

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r

Data utworzenia: 22-02-2024

Od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach...
czytaj więcej