wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Konferencja pt. "Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich”

Konferencja pt. "Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich”

Data utworzenia: 24-10-2023 ; Data wydarzenia: 26-10-2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na konferencję pn. „Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich”, która odbędzie się w dniu, 26 października 2023 r. w Sali Weselnej „Szklana Róża” przy ulicy Mikołaja Kopernika 9B, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. W ramach...
czytaj więcej

Podsumowanie seminarium „Nowe trendy w zakresie żywienia i utrzymania bydła mlecznego”

Podsumowanie seminarium „Nowe trendy w zakresie żywienia i utrzymania bydła mlecznego”

Data utworzenia: 20-10-2023 ; Data wydarzenia: 18-10-2023

18 października w Dworze Mazurskim w Olecku odbyło się seminarium pt. „Nowe trendy w zakresie żywienia i utrzymania bydła mlecznego”. Seminarium otworzył, witając wykładowców i gości, Pan Robert Nowacki, Dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku. Podkreślił, jak ważna jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauką a...
czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Data utworzenia: 20-10-2023

Zgodnie z opublikowanym w dniu 18 października 2023 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu " Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach...
czytaj więcej

Liderzy w branży rolniczej województwa warmińsko-mazurskiego - przykłady najlepszych wyników produkcyjnych i najlepszych rozwiązań organizacyjnych w gospodarstwach i firmach

Liderzy w branży rolniczej województwa warmińsko-mazurskiego - przykłady najlepszych wyników produkcyjnych i najlepszych rozwiązań organizacyjnych w gospodarstwach i firmach

Data utworzenia: 19-10-2023

Praca rolnika pełni szczególną rolę i misję w społeczeństwie. Rolnik posiada i zarządza jednym z najcenniejszych dóbr – ziemią uprawną. Niniejsza broszura powstała z myślą o rolnikach i firmach branży rolniczej wyróżniających się pracą, postawą i zaangażowaniem na rzecz rolnictwa. Rolnicy posiadają szerokie...
czytaj więcej

Premie dla młodych rolników w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027 – nabór wniosków wydłużony do 27 października 2023 r.

Premie dla młodych rolników w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027 – nabór wniosków wydłużony do 27 października 2023 r.

Data utworzenia: 16-10-2023

Interwencja  realizowana w ramach Planu Strategicznego  WPR na lata 2023-2027,  ma na celu  wsparcie młodych rolników na  rozpoczęcie  i rozwój działalności rolniczej  w gospodarstwie rolnym, zapewniając dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa i produkcji, a także...
czytaj więcej

Wydłużenie terminu na składanie wniosków o oszacowanie suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”

Wydłużenie terminu na składanie wniosków o oszacowanie suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”

Data utworzenia: 16-10-2023

Termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej został wydłużony do 30 października br.
czytaj więcej

Spotkanie Grup Operacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, 17.10.2023 r.

Spotkanie Grup Operacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, 17.10.2023 r.

Data utworzenia: 13-10-2023 ; Data wydarzenia: 17-10-2023

W ramach Działania  „Współpraca” wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Uczestnikami Grup EPI mogą być także inne podmioty działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich...
czytaj więcej

Szkolenie e-learningowe pt. „Zioła w kuchni i na stole”

Szkolenie e-learningowe pt. „Zioła w kuchni i na stole”

Data utworzenia: 12-10-2023

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 17.10 – 30.11.2023 r. organizuje szkolenie               e-elearningowe pt. „Zioła w kuchni i na stole”. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy mieszkańców wsi dotyczącej zastosowania roślin zielarskich w gospodarstwie domowym...
czytaj więcej