WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Jakość handlowa świeżych owoców, warzyw i ziemniaków

Jakość handlowa świeżych owoców, warzyw i ziemniaków

Data utworzenia: 04-11-2019

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w związku ze sprawowanym nadzorem nad jakością handlową owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu, udostępnia (w załączniku) wszystkim zainteresowanym broszurę zawierającą wymagania dotyczące jakości handlowej świeżych owoców, warzyw...
czytaj więcej

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych dla grupy producentów na rynku wewnętrznym- w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych dla grupy producentów na rynku wewnętrznym- w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 04-11-2019

Wnioski można składać w terminie od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. do Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Celem tego działania jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w...
czytaj więcej

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Data utworzenia: 04-11-2019

W minionym tygodniu (28 października – 3 listopada br.) zgodnie z Zawiadomieniem Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii z dnia 31 października 2019 r. potwierdzone zostały kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim. Na terenie naszego województwa potwierdzono 11 nowych przypadki ASF u...
czytaj więcej

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2019 - PODSUMOWANIE

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2019 - PODSUMOWANIE

Data utworzenia: 30-10-2019

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się już po raz piaty na terenach wystawowych Expo Mazury w Ostródzie. Wystawa połączona była z Targami Rolnymi Zagroda. Głównym organizatorem tegorocznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z...
czytaj więcej

Raport z badań nt.: Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich ...

Raport z badań nt.: Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich ...

Data utworzenia: 30-10-2019

Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem tworzenia dobrobytu poprzez mobilizowanie zasobów ludzkich, materialnych naturalnych oraz kapitału do wytworzenia rynkowych dóbr i usług. Ważne jest przy tym...
czytaj więcej

Relacja z seminarium pt. Wspieranie współpracy między związkami hodowców zwierząt a producentami rolnymi ...

Relacja z seminarium pt. Wspieranie współpracy między związkami hodowców zwierząt a producentami rolnymi ...

Data utworzenia: 29-10-2019

26 października 2019 r., w Sali Mazurskiej Expo Mazury w Ostródzie odbyły się spotkania wspierające współprace między związkami hodowców zwierząt a producentami rolnymi, które były realizowane w ramach operacji pt. Wspieranie współpracy miedzy związkami hodowców zwierząt a producentami rolnymi. Była to...
czytaj więcej

Pomoc w ramach INWESTYCJI ODTWARZAJĄCYCH POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ także dla poszkodowanych na skutek ASF

Pomoc w ramach INWESTYCJI ODTWARZAJĄCYCH POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ także dla poszkodowanych na skutek ASF

Data utworzenia: 28-10-2019

Do 31 grudnia 2019 r. mogą ubiegać się o pomoc rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nie warto jednak czekać ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili. Pomoc jest  bowiem przyznawana według kolejności wpływu wniosków do Agencji. O...
czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków o pomoc na inwestycje zapobiegające klęskom żywiołowym - Pomoc m.in. dla gospodarstw na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

Ruszył nabór wniosków o pomoc na inwestycje zapobiegające klęskom żywiołowym - Pomoc m.in. dla gospodarstw na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

Data utworzenia: 28-10-2019

Od 28 października do 22 listopada 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się: Rolnicy...
czytaj więcej