wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Premie dla młodych rolników – można już składać wnioski od 19 czerwca br.

Data utworzenia: 24-06-2024

Premie dla młodych rolników – można już składać wnioski od 19 czerwca br.

Ruszył nabór wniosków o 200 000 zł premii dla młodych rolników!

Do kogo skierowana jest premia?

 • Osoby fizyczne, które:
  • W dniu składania wniosku ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 40 lat.
  • Rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub nie rozpoczęły jej jeszcze.
  • Posiadają numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów rolnych.
  • Mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty.
  • Złożą biznesplan i zobowiążą się do jego realizacji w ciągu 3 lat.

Na co można przeznaczyć premię?

 • Inwestycje w środki trwałe, np.:
  • Budynki i budowle do produkcji lub przetwórstwa
  • Grunty rolne
  • Zwierzęta gospodarskie
  • Nasadzenia wieloletnie
  • Maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne, np.:
  • Programy komputerowe

Jak uzyskać premię?

 1. Złóż wniosek drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) w terminie od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.
 2. Podpisz umowę o przyznanie premii.
 3. Zrealizuj biznesplan.
 4. Złóż wnioski o płatność I i II raty premii.

Wysokość premii:

 • 200 000 zł

Wyplata premii:

 • 70% (140 000 zł) po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku o płatność I raty.
 • 30% (60 000 zł) po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Więcej informacji:

Pamiętaj! Nabór wniosków trwa do 16 sierpnia 2024 r. Składaj wniosek tylko elektronicznie!

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o premię dla młodego rolnika w 2024 roku?

Skontaktuj się z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WMODR)!

Nasi doświadczeni pracownicy oferują fachową pomoc w:

 • Wypełnianiu wniosku o premię
 • Sporządzaniu biznesplanu
 • Doborze odpowiednich inwestycji
 • Załatwianiu formalności

Znajdziesz nas w każdej gminie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Skontaktuj się z nami.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Radosław Skudlarz