WMODR >> Aktualności >>

Wieści z PZDR

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i dofinansowanie do nawozów

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i dofinansowanie do nawozów

Data utworzenia: 17-05-2022 ; Powiat: braniewski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach...
czytaj więcej

Olimpiada wiedzy rolniczej

Olimpiada wiedzy rolniczej

Data utworzenia: 17-05-2022 ; Data wydarzenia: 16-05-2022 ; Powiat: iławski

W dniu 16 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa w Fijewie odbyły się powiatowe eliminacje "Olimpiady wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP" organizowane przez Zespół Doradców w Iławie. W konkursie wzięło udział 14 osób w wieku 18-35 lat, mieszkających na obszarach wiejskich. Celem Olimpiady...
czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Data utworzenia: 16-05-2022 ; Data wydarzenia: 16-05-2022 ; Powiat: gołdapski

Od 16 maja do 14 lipca 2022 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować dokumenty od  zainteresowanych wsparciem. Wnioski można dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP Z pomocy mogą skorzystać...
czytaj więcej

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - pakiety, wymogi, warunki przystąpienia, płatności, kontrole

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - pakiety, wymogi, warunki przystąpienia, płatności, kontrole

Data utworzenia: 04-05-2022 ; Data wydarzenia: 06-05-2022 ; Powiat: działdowski

   Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Działdowie zaprasza wszystkich rolników z gminy Iłowo- Osada na szkolenie, które odbędzie się 06 maja (piątek) o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie przy ulicy Staszica 1. Temat szkolenia: Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne -...
czytaj więcej

Lokalne Partnerstwo do spraw Wody -LPW w powiecie węgorzewskim

Lokalne Partnerstwo do spraw Wody -LPW w powiecie węgorzewskim

Data utworzenia: 02-05-2022 ; Data wydarzenia: 27-05-2022 ; Powiat: węgorzewski

W 2022 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie kontynuuje operację  tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Realizując operację Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR) pn. Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody roku 2022 objęto realizacją następujące powiaty: elbląski, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski,...
czytaj więcej

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w powiecie oleckim.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w powiecie oleckim.

Data utworzenia: 29-04-2022 ; Data wydarzenia: 28-04-2022 ; Powiat: olecki

28 kwietnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej. W powiecie oleckim zgłosiło się 9 uczestników w wieku 18-35 lat prowadzących gospodarstwo rolne. Finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 21 czerwca 2022 roku. I miejsce...
czytaj więcej

KGW Nabór 2022. Pomoc finansowa przeznaczona na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

Data utworzenia: 29-04-2022 ; Powiat: kętrzyński

W terminie od dnia 1 kwietnia br. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomoc finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r. Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego  kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r.i jest przeznaczona na realizację...
czytaj więcej

Podstawowe szkolenie chemizacyjne

Podstawowe szkolenie chemizacyjne

Data utworzenia: 28-04-2022 ; Data wydarzenia: 12-05-2022 ; Powiat: szczycieński

Zespół Doradców w Szczytnie organizuje szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Dwudniowe szkolenie odbędzie się terminie 12-13 maja 2022 r.  Udział w szkoleniu jest możliwy...
czytaj więcej