wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 27-05-2024, 10:00

Kalibracja opryskiwacza polowego jako element ograniczający ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin

gmina: Górowo Iławeckie | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Cezarego Fota w miejscowości Woryny
organizator: mgr inż. Edward Lesiak - Doradca | telefon: 693330931 | wykładowca: Edward Lesiak, Czesława Orłowska-Staniszewska


dnia: 31-05-2024, 10:00

Dobre praktyki higieniczne i produkcyjne przy produkcji żywności w gospodarstwie

gmina: Ełk | lokalizacja: Biuro Zespołu Doradców w Ełku
organizator: mgr Joanna Matyjasek - Doradca | telefon: 695550894 | wykładowca: Joanna Matyjasek, Maria Kapuścińska


dnia: 10-06-2024, 10:00

Dobór odmiany oraz technologii uprawy jako czynniki plonotwórcze roślin oleistych

gmina: Pozezdrze | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Krzysztofa Świrskiego w miejscowości Trygort
organizator: mgr inż. Kinga Latosińska - Kierownik ZD Węgorzewo | telefon: 665890149 | wykładowca: Kinga Latosińska


dnia: 13-06-2024, 10:00

Dobór odmiany oraz technologii uprawy jako czynniki plonotwórcze roślin oleistych

gmina: Węgorzewo | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pani Oktawii Kuryńskiej w miejscowości Sobiechy
organizator: mgr inż. Justyna Nowak - Starszy doradca | telefon: 665980606 | wykładowca: Justyna Nowak


dnia: 14-06-2024, 09:00

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Kętrzyn | lokalizacja: Zajazd Agros ul. Kasztanowa 1 w Kętrzynie
organizator: mgr inż. Andrzej Cybulski - Główny doradca | telefon: 665890153 | wykładowca: Sylwia Zubek, Andrzej Cybulski


dnia: 17-06-2024, 10:00

Dobór odmiany oraz technologii uprawy jako czynniki plonotwórcze jęczmienia jarego

gmina: Budry | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Marcina Ziółkowskiego w miejscowości Sobiechy
organizator: mgr inż. Krzysztof Bartnik - Główny doradca | telefon: 665980652 | wykładowca: Krzysztof Bartnik


dnia: 19-06-2024, 10:00

Pasze objętościowe w gospodarstwie-prawidłowe przygotowanie i przechowywanie

gmina: Budry | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Jana Kaniewskiego w miejscowości Budry
organizator: mgr inż. Krzysztof Bartnik - Główny doradca | telefon: 665980652 | wykładowca: Krzysztof Bartnik