WMODR >>

Szkolenia

dnia: 22-11-2019, 10:00

Produkcja zbóż, ekonomiczne aspekty uprawy

gmina: Płoskinia | lokalizacja: Sala Biblioteki Gminnej w Płoskini
organizator: Teresa Fryga | telefon: 665870015 | wykładowca: Agnieszka Sołtysiak, Karol Kaczorek- firma Innvigo


dnia: 22-11-2019, 10:00

Realizacja zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

gmina: Lubomino | lokalizacja: Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Lubominie
organizator: Ewa Pakulniewicz | telefon: 665930168 | wykładowca: Ewa Pakulniewicz


dnia: 22-11-2019, 10:00

Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie rolnym

gmina: Budry | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
organizator: Krzysztof Bartnik | telefon: 665980652 | wykładowca: Krzysztof Bartnik


dnia: 22-11-2019, 10:00

Produkcja ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych, ekonomiczne aspekty uprawy, bioasekuracja fitosanitarna

gmina: Nidzica | lokalizacja: Urząd Miasta w Nidzicy
organizator: Artur Jankowski | telefon: 665960371 | wykładowca: Maja Jurczak, Artur Jankowski


dnia: 22-11-2019, 10:00

Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej

gmina: Grodziczno | lokalizacja: Dom strażaka w Grodzicznie
organizator: Tomasz Sarnowski | telefon: 665870014 | wykładowca: dr inż. Rodian Pawłowski


dnia: 22-11-2019, 10:00

Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie rolnym

gmina: Świętajno (pow. szczycieński) | lokalizacja: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Świętajnie
organizator: Marianna Staszewska | telefon: 665981355 | wykładowca: Marianna Staszewska


dnia: 25-11-2019, 10:00

Produkcja roślin bobowatych, w tym soi, ekonomiczne aspekty uprawy

gmina: Lelkowo | lokalizacja: Gminne Centrum Kultury w Lelkowie
organizator: Grzegorz Bałanda | telefon: 665890141 | wykładowca: Grzegorz Bałanda


dnia: 25-11-2019, 11:00

Nowoczesne systemy utrzymania i użytkowania bydła mlecznego- żywienie, organizacja rozrodu, antybiotykooporność u zwierząt

gmina: Pieniężno | lokalizacja: Pieniężno Miejski Dom Kultury w Pieniężnie
organizator: Anna Subocz | telefon: 665890903 | wykładowca: Anna Subocz