WMODR >>

Szkolenia

dnia: 17-10-2019, 09:00

Szkolenie chemizacyjne uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Odpłatność według cennika

gmina: Dobre Miasto | lokalizacja: Sala Kina w Dobrym Mieście
organizator: Magdalena Okurowska | telefon: 665880461 | wykładowca: Artur Chodup, Mariusz Frelik


dnia: 17-10-2019, 09:00

Szkolenie chemizacyjne uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Odpłatność według cennika

gmina: Ełk | lokalizacja: PZDR Ełk
organizator: Joanna Matyjasek | telefon: 695550894 | wykładowca: Karol Sus


dnia: 17-10-2019, 10:00

System podatkowy w działalności rolniczej i pozarolniczej. Zasady decydujące o prawidłowym wyborze systemu podatkowego

gmina: Ryn | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Marka Kępy w Szymonce
organizator: Izabela Makarewicz | telefon: 665910754 | wykładowca: Izabela Makarewicz


dnia: 17-10-2019, 10:00

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, w tym źródła finansowania, formy opodatkowania, dobre praktyki

gmina: Elbląg | lokalizacja: Sala Konferencyjna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Elblągu
organizator: Andrzej Romanowski | telefon: 665840250 | wykładowca: Andrzej Romanowski


dnia: 17-10-2019, 10:00

Sporządzanie kiszonki z kukurydzy lub sianokiszonki z uwzględnieniem nowych form konserwacji pasz

gmina: Orzysz | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Arkadiusza Romana w Strzelnikach
organizator: Ewelina Lechowska | telefon: 665891447 | wykładowca: Ewelina Lechowska


dnia: 17-10-2019, 10:00

Bieżące informacje o wybranych działaniach PROW na lata 2014-2020, zasad konkurencyjności oraz perspektyw WPR po 2020 roku

gmina: Pasym | lokalizacja: Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu
organizator: Konrad Ratkowski | telefon: 695550953 | wykładowca: Konrad Ratkowski


dnia: 17-10-2019, 10:00

Zwalczanie much i gryzoni w budynkach inwentarskich jako element bioasekuracji

gmina: Srokowo | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Zdzisława Tokarza w Kaczorach
organizator: Wojciech Gryczka | telefon: 665890647 | wykładowca: Wojciech Gryczka


dnia: 18-10-2019, 10:00

Zalecenia zawarte w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej, o której mowa w art. 103 ust. 1 ustawy Prawo wodne

gmina: Biskupiec (pow. olsztyński) | lokalizacja: W-MODR w Olsztynie
organizator: Wanda Kępczyńska | telefon: 695990236 | wykładowca: Maria Jankowska