wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 04-10-2023, 09:00

Zasady integrowanej produkcji z uwzględnieniem biologicznych metod oraz nowych technik w ochronie roślin

gmina: Banie Mazurskie | lokalizacja: Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
organizator: Aleksander Wronowski | telefon: 665920290 | wykładowca: Wronowski Aleksander


dnia: 04-10-2023, 09:00

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne

gmina: Orzysz | lokalizacja: Restauracja Toscana w Orzyszu
organizator: Monika Pałdyna | telefon: 695990247 | wykładowca: Małgorzata Chwojnicka, Elżbieta Czaplicka


dnia: 04-10-2023, 10:00

Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem ryzyk produkcyjnych i rynkowych

gmina: Pozezdrze | lokalizacja: Sala Rybacka w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu
organizator: Kinga Latosińska | telefon: 665890149 | wykładowca: Kinga Latosińska, Anna Jaroszewicz


dnia: 04-10-2023, 13:30

Kalibracja opryskiwacza polowego jako element ograniczający ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin

gmina: Dywity | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Wiesława Jara w miejscowości Tuławki
organizator: Arkadiusz Grędziński | telefon: 665992220 | wykładowca: Arkadiusz Grędziński


dnia: 05-10-2023, 09:00

Filar II: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne środowiskowo-klimatyczne

gmina: Jeziorany | lokalizacja: Urząd Miasta w Jezioranach
organizator: Marzena Najmowicz | telefon: 665880528 | wykładowca: Marzena Najmowicz


dnia: 05-10-2023, 09:00

Dobre praktyki higieniczne i produkcyjne przy produkcji żywności w gospodarstwie

gmina: Rychliki | lokalizacja: Świetlica wiejska w Rychlikach
organizator: Alicja Kubisiak | telefon: 665820610 | wykładowca: Kubisiak Alicja


dnia: 05-10-2023, 09:00

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

gmina: Kurzętnik | lokalizacja: Dom weselny D.Polak w miejscowości Brzozie Lubawskie
organizator: Iwona Jakielska | telefon: 665690357 | wykładowca: Grzegorz Kowalski, Sabina Obuchowska


dnia: 05-10-2023, 11:00

Zasady pobierania próbek gleby do badań agrochemicznych

gmina: Sępopol | lokalizacja: Gospodarstw rolne Pana Piotra Krysiuka w miejscowości Wetyn
organizator: Szymon Krysiuk | telefon: 665870013 | wykładowca: Szymon Krysiuk, Natalia Wyszyńska- przedstawiciel OSCHR w Olsztynie