wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 06-06-2023, 10:00

Zasady integrowanej produkcji z uwzględnieniem biologicznych metod oraz nowych technik w ochronie roślin

gmina: Prostki | lokalizacja: Urząd Gminy w Prostkach
organizator: Karol Dobrzyń | telefon: 665820867 | wykładowca: Karol Dobrzyń


dnia: 07-06-2023, 10:00

Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem ryzyk produkcyjnych i rynkowych

gmina: Janowo | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie
organizator: Dariusz Mazur | telefon: 665960367 | wykładowca: Dariusz Mazur


dnia: 07-06-2023, 10:00

Nowoczesne systemy utrzymania i użytkowania bydła mięsnego - żywienie, rozród, higiena i profilaktyka zootechniczna oraz dobrostan zwierząt (z uwzględnieniem antybiotykooporności u zwierząt, zagrożeń związanych z chorobami odzwierzęcymi oraz zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt)

gmina: Giżycko | lokalizacja: Sala Zespołu Doradców w Giżycku
organizator: Marzena Szymańska | telefon: 665981694 | wykładowca: Marzena Szymańska, Piotr Michniewicz


dnia: 09-06-2023, 10:00

Sposoby przywracania i utrzymania żyzności gleby, w tym regulacja odczynu gleb poprzez ich wapnowanie

gmina: Stare Juchy | lokalizacja: Sala Zespołu Doradców w Ełku
organizator: Joanna Matyjasek | telefon: 695550894 | wykładowca: Joanna Matyjasek


dnia: 12-06-2023, 08:00

Zasady pobierania próbek gleby do badań agrochemicznych

gmina: Barciany | lokalizacja: sala Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Barciany
organizator: Mariola Kustra | telefon: 665890685 | wykładowca: Mariola Kustra


dnia: 13-06-2023, 10:00

Dobór odmiany oraz technologii uprawy jako czynniki plonotwórcze pszenicy ozimej

gmina: Pozezdrze | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Mateusza Mazura w miejscowości Gębałka
organizator: Kinga Latosińska | telefon: 665890149 | wykładowca: Kinga Latosińska


dnia: 15-06-2023, 10:00

Nowoczesne systemy utrzymania bydła mięsnego - żywienie, rozród,higiena i profilaktyka zootechniczna oraz dobrostan zwierząt (z uwzględnieniem antybiotykoodporności u zwierząt, zagrożeń związanych z chorobami odzwierzęcymi oraz zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt)

gmina: Barciany | lokalizacja: Świetlica wiejska w Momajnach
organizator: Mariola Kustra | telefon: 665890685 | wykładowca: Mariola Kustra


dnia: 16-06-2023, 08:00

Probiotechnologia - zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie ekologicznym

gmina: Barciany | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Edward Nowakowskiego w miejscowości Gnatowo
organizator: Mariola Kustra | telefon: 665890685 | wykładowca: Mariola Kustra