WMODR >>

Szkolenia

dnia: 19-10-2021, 09:00

Wyliczanie dochodów, kosztów i opłacalności produkcji roślinnej i zwierzęcej - wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów, symulacja przejścia rolnika ryczałtowego na zasady ogólne

gmina: Lubawa | lokalizacja: Sala Urzędu Gminy Lubawa
organizator: Grzegorz Kasprowicz | telefon: 665920536 | wykładowca: Grzegorz Kasprowicz


dnia: 19-10-2021, 09:00

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie dwudniowe 19-20.10.2021 r. Odpłatność według cennika

gmina: Jonkowo | lokalizacja: Świetlica Wiejska w Łomach
organizator: Iwona Szajda | telefon: 665880708 | wykładowca: Joanna Kurgan WIORiN Olsztyn, Arkadiusz Grędziński


dnia: 19-10-2021, 11:30

Rola wapnowania a żyzność gleb. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

gmina: Lubawa | lokalizacja: Sala Urzędu Gminy Lubawa
organizator: Szymon Karpiński | telefon: 665961032 | wykładowca: Szymon Karpiński


dnia: 19-10-2021, 12:00

Rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych

gmina: Barciany | lokalizacja: Świetlica wiejska w Ogródkach
organizator: Mariola Kustra | telefon: 665890685 | wykładowca: Mariola Kustra


dnia: 20-10-2021, 09:00

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Barciany | lokalizacja: Świetlica wiejska w Ogródkach
organizator: Mariola Kustra | telefon: 665890685 | wykładowca: Andrzej Cybulski, Czesława Orłowska-Staniszewska


dnia: 20-10-2021, 10:00

Nowe rozwiązania technologiczne w uprawie roślin, w tym zasady nawożenia w oparciu o badania zasobności gleb

gmina: Purda | lokalizacja: Remiza Strażacka w Purdzie
organizator: Władysław Tyllo | telefon: 665992012 | wykładowca: Władysław Tyllo


dnia: 21-10-2021, 09:00

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Barciany | lokalizacja: Świetlica wiejska w Krelikiejmach
organizator: Mariola Kustra | telefon: 665960749 | wykładowca: Andrzej Cybulski, Czesława Orłowska-Staniszewska


dnia: 21-10-2021, 10:00

Szkolenie dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" pt. " Prowadzenie rachunkowości rolnej przez rolników korzystających z PROW na lata 2014-2020 – analiza kosztów i przychodów gospodarstwa" - szkolenie online

lokalizacja: .
organizator: Aleksandra Szwacka-Skiendziul | telefon: 665 830 954 | wykładowca: Małgorzata Gąska, Renata Gazda, Piotr Witkowski