WMODR >>

Szkolenia

dnia: 08-06-2020, 08:30

Renowacja trwałych użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem doboru mieszanek traw i roślin bobowatych

gmina: Reszel | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Dariusza Skuńczyka w Worpławkach
organizator: Czesława Orłowska-Staniszewska | telefon: 665910634 | wykładowca: Czesława Orłowska-Staniszewska


dnia: 09-06-2020, 08:00

Kalibracja opryskiwacza polowego jako element dobrej praktyki ochrony roślin

gmina: Reszel | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Karola Sawickiego w Kraskowie
organizator: Sylwia Zubek | telefon: 665960749 | wykładowca: Czesława Orłowska-Staniszewska


dnia: 10-06-2020, 10:00

Energetyka prosumencka - szkolenie online

gmina: Braniewo | lokalizacja:
organizator: Rafał Kabara | telefon: 665870015 | wykładowca: Rafał Kabara


dnia: 17-06-2020, 08:30

Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej. Szkolenie kierowane jest do Beneficjentów PROW na lata 2014-2020.

lokalizacja: siedziba WMODR przy ul. Jagiellońskiej 91
organizator: Aleksandra Szwacka-Skiendziul | telefon: 665 830 954 | wykładowca: dr Rodian Pawłowski, Sylwia Walesieniuk, Jerzy Bancewicz


dnia: 17-06-2020, 10:00

Produkcja roślin bobowatych, w tym soi, ekonomiczne aspekty uprawy - szkolenie online

gmina: Lelkowo | lokalizacja:
organizator: Grzegorz Bałanda | telefon: 665890141 | wykładowca: Grzegorz Bałanda


dnia: 19-06-2020, 10:00

Dziedzictwo kulinarne wsi jako produkt turystyczny regionu

gmina: Reszel | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Eugeniusza Kowaluka w Gudnikach
organizator: Joanna Rabij | telefon: 665890749 | wykładowca: Joanna Rabij


dnia: 22-06-2020, 10:00

Wpływ agrotechniki, ochrony roślin oraz stanowiska na plonowanie pszenicy ozimej

gmina: Prostki | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Sławomira Żebrowskiego w Miechowie
organizator: Karol Dobrzyń | telefon: 665820867 | wykładowca: Karol Dobrzyń


dnia: 22-06-2020, 12:00

Wpływ agrotechniki, ochrony roślin oraz stanowiska na plonowanie rzepaku ozimego

gmina: Prostki | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Henryka Strojeckiego w Bobrach
organizator: Karol Dobrzyń | telefon: 665820867 | wykładowca: Karol Dobrzyń