wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 23-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Morąg | lokalizacja: Sala Konferencyjna KOWR w Morągu
organizator: Katarzyna Ejsymont | telefon: 785770289 | wykładowca: Katarzyna Ejsymont


dnia: 24-03-2023, 09:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Lubawa | lokalizacja: Urząd Gminy Lubawa
organizator: Grzegorz Kasprowicz | telefon: 665920536 | wykładowca: Grzegorz Kasprowicz


dnia: 24-03-2023, 09:00

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Rychliki | lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Jelonkach
organizator: Edyta Juniewicz | telefon: 665820610 | wykładowca: Tadeusz Treska, Ireneusz Dorniak PIORiN w Elblągu


dnia: 24-03-2023, 10:00

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne

gmina: Budry | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
organizator: Krzysztof Bartnik | telefon: 665980652 | wykładowca: Kinga Latosińska, Krzysztof Bartnik


dnia: 24-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Olecko | lokalizacja: Świetlica Wiejska w Sedrankach
organizator: Weronika Morusiewicz | telefon: 665990246 | wykładowca: Weronika Morusiewicz, Jerzy Rutkowski, Jadwiga Weisbrod


dnia: 24-03-2023, 10:00

Filar I WPR 2023-2027: warunkowość, płatności bezpośrednie, ekoschematy, dopłaty do produkcji

gmina: Zalewo | lokalizacja: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie
organizator: Bogusław Wawrzyńczyk | telefon: 665890156 | wykładowca: Bogusław Wawrzyńczyk, przedstwiciel ARiMR BP w Iławie


dnia: 24-03-2023, 10:00

Filar I WPR 2023-2027: warunkowość, płatności bezpośrednie, ekoschematy, dopłaty do produkcji

gmina: Markusy | lokalizacja: Urząd Gminy w Markusach
organizator: Agnieszka Kieliszek | telefon: 665820677 | wykładowca: Agnieszka Kieliszek


dnia: 24-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Pisz | lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Piszu
organizator: Małgorzata Chwojnicka | telefon: 665891186 | wykładowca: Małgorzata Chwojnicka