wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 05-06-2023, 10:00

Wyliczanie opłacalności produkcji rolnej, kalkulacje produkcji rolniczej. Rola ewidencji przychodów i rozchodów

gmina: Ełk | lokalizacja: Sala Zespołu Doradców w Ełku
organizator: Katarzyna Bagińska | telefon: 665890154 | wykładowca: Katarzyna Bagińska, Anna Jaroszewicz


dnia: 05-06-2023, 10:00

Aktualne technologie i metody konserwacji pasz objętościowych

gmina: Giżycko | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Janusza Krauklis w miejscowości Spytkowo
organizator: Marzena Szymańska | telefon: 665981694 | wykładowca: Marzena Szymańska


dnia: 05-06-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Działdowo | lokalizacja: Urząd Gminy w Działdowie
organizator: Anetta Jasińska | telefon: 665830496 | wykładowca: Anetta Jasińska


dnia: 06-06-2023, 10:00

Zasady integrowanej produkcji z uwzględnieniem biologicznych metod oraz nowych technik w ochronie roślin

gmina: Prostki | lokalizacja: Urząd Gminy w Prostkach
organizator: Karol Dobrzyń | telefon: 665820867 | wykładowca: Karol Dobrzyń


dnia: 07-06-2023, 10:00

Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem ryzyk produkcyjnych i rynkowych

gmina: Janowo | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie
organizator: Dariusz Mazur | telefon: 665960367 | wykładowca: Dariusz Mazur


dnia: 07-06-2023, 10:00

Nowoczesne systemy utrzymania i użytkowania bydła mięsnego - żywienie, rozród, higiena i profilaktyka zootechniczna oraz dobrostan zwierząt (z uwzględnieniem antybiotykooporności u zwierząt, zagrożeń związanych z chorobami odzwierzęcymi oraz zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt)

gmina: Giżycko | lokalizacja: Sala Zespołu Doradców w Giżycku
organizator: Marzena Szymańska | telefon: 665981694 | wykładowca: Marzena Szymańska, Piotr Michniewicz


dnia: 09-06-2023, 10:00

Sposoby przywracania i utrzymania żyzności gleby, w tym regulacja odczynu gleb poprzez ich wapnowanie

gmina: Stare Juchy | lokalizacja: Sala Zespołu Doradców w Ełku
organizator: Joanna Matyjasek | telefon: 695550894 | wykładowca: Joanna Matyjasek


dnia: 12-06-2023, 08:00

Zasady pobierania próbek gleby do badań agrochemicznych

gmina: Barciany | lokalizacja: sala Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Barciany
organizator: Mariola Kustra | telefon: 665890685 | wykładowca: Mariola Kustra