wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 29-03-2023, 09:00

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

gmina: Lidzbark Warmiński | lokalizacja: Dom Weselny Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim
organizator: Zbigniew Salmanowicz | telefon: 665890162 | wykładowca: Czesław Kimbar, Mirosław Zdunek


dnia: 29-03-2023, 09:00

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Węgorzewo | lokalizacja: Tramp Bistro w Węgorzewie
organizator: Justyna Nowak | telefon: 665980606 | wykładowca: Andrzej Cybulski, Kinga Latosińska


dnia: 29-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Kisielice | lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielicach
organizator: Michał Knoblauch | telefon: 697632406 | wykładowca: Michał Knoblauch


dnia: 29-03-2023, 10:00

Filar I WPR 2023-2027: warunkowość, płatności bezpośrednie, ekoschematy, dopłaty do produkcji

gmina: Rychliki | lokalizacja: Świetlica Wiejska w Jelonkach
organizator: Alicja Kubisiak | telefon: 665820610 | wykładowca: Alicja Kubisiak, Aleksandra Szwacka-Skiendziul


dnia: 29-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne środowiskowo-klimatyczne

gmina: Lidzbark | lokalizacja: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
organizator: Magdalena Galińska | telefon: 665860280 | wykładowca: Magdalena Galińska


dnia: 29-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Nowe Miasto Lubawskie | lokalizacja: Świetlica Wiejska w Chrośle
organizator: Rafał Formański | telefon: 665690373 | wykładowca: Rafał Formański


dnia: 29-03-2023, 12:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne środowiskowo-klimatyczne

gmina: Pasym | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Pasymiu
organizator: Elżbieta Czaplicka | telefon: 665892933 | wykładowca: Elżbieta Czaplicka


dnia: 30-03-2023, 09:00

Zakładanie i rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. Możliwości wsparcia poprzez LGD na lata 2023-2027

gmina: Elbląg | lokalizacja: Sala Konferencyjna KOWR w Elblągu
organizator: Andrzej Romanowski | telefon: 665840250 | wykładowca: Andrzej Romanowski