WMODR >>

Szkolenia

dnia: 23-09-2021, 10:00

Koło Gospodyń Wiejskich przykładem działania na rzecz kultywowania dziedzictwa kulinarnego wsi stanowiącego produkt turystyczny regionu

gmina: Tolkmicko | lokalizacja: Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
organizator: Katarzyna Czyż | telefon: 665860668 | wykładowca: Katarzyna Czyż


dnia: 23-09-2021, 12:00

Kalibracja opryskiwacza polowego jako element ograniczający ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin

gmina: Dąbrówno | lokalizacja: Plac przy Zespole Doradców w Grabinie
organizator: Jolanta Bączek-Ostrowska | telefon: 665890147 | wykładowca: Rafał Pawłowski, Janusz Malinowski - Przedstawiciel PIORIN


dnia: 24-09-2021, 09:00

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Braniewo | lokalizacja: Sala Starostwa Powiatowego w Braniewie
organizator: Elżbieta Krajnik | telefon: 665870017 | wykładowca: Ireneusz Dorniak WIORiN O/Elbląg, Jerzy Bancewicz


dnia: 24-09-2021, 10:00

Produkcja ziemniaka z uwzględnieniem metod ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścioniowej oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka

gmina: Iława | lokalizacja: Sala konferencyjna Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Iławie
organizator: Kazimierz Grzywaczewski | telefon: 665890159 | wykładowca: Jan Wiechowski - Kierownik PIORiN w Nowym Mieście Lubawskim


dnia: 24-09-2021, 10:00

Zasady pobierania próbek gleby do badań agrochemicznych

gmina: Zalewo | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Tomasza Cegłowskiego w Matytach
organizator: Bogusław Wawrzyńczyk | telefon: 665890156 | wykładowca: Bogusław Wawrzyńczyk, Przedstawiciel OSCH-R


dnia: 24-09-2021, 10:00

Wyliczanie dochodów, kosztów i opłacalności produkcji roślinnej i zwierzęcej

gmina: Biskupiec (pow. olsztyński) | lokalizacja: Urząd Miasta w Biskupcu
organizator: Wanda Kępczyńska | telefon: 695990236 | wykładowca: Wanda Kępczyńska


dnia: 24-09-2021, 10:00

Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach NATURA 2000 i Cenne siedliska poza obszarami NATURA 2000 w ramach działania rolno-środowisko-klimatycznego - warunki przystąpienia, wymogi, płatności

gmina: Miłomłyn | lokalizacja: Urząd Miasta i Gminy w Miłomłynie
organizator: Anna Sawko | telefon: 665990519 | wykładowca: Anna Sawko


dnia: 24-09-2021, 10:00

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - pakiety, wymogi, warunki przystąpienia, płatności, kontrole

gmina: Dąbrówno | lokalizacja: Świetlica wiejska w Elgnowie
organizator: Jolanta Bączek-Ostrowska | telefon: 665890147 | wykładowca: Jolanta Bączek-Ostrowska