wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 27-03-2023, 09:00

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie dwudniowe: 27-28.03.2023 r. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Elbląg | lokalizacja: Sala Konferencyjna KOWR w Elblągu
organizator: Tadeusz Treska | telefon: 665820359 | wykładowca: Tadeusz Treska, Jerzy Sielicki PIORiN w Elblągu


dnia: 27-03-2023, 10:00

Rolnictwo ekologiczne w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

gmina: Ełk | lokalizacja: Biuro Zespołu Doradców w Ełku
organizator: Katarzyna Bagińska | telefon: 665890154 | wykładowca: Katarzyna Bagińska, Karol Dobrzyń


dnia: 27-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Kolno | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie
organizator: Anna Głoskowska | telefon: 695990238 | wykładowca: Anna Głoskowska, Leszek Twarogowski- przedstawiciel KRUS w Olsztynie


dnia: 27-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne środowiskowo-klimatyczne

gmina: Kiwity | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Kiwitach
organizator: Czesław Kimbar | telefon: 665930129 | wykładowca: Czesław Kimbar


dnia: 27-03-2023, 10:00

Filar I WPR 2023-2027: warunkowość, płatności bezpośrednie, ekoschematy, dopłaty do produkcji

gmina: Jedwabno | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie
organizator: Elżbieta Czaplicka | telefon: 665892933 | wykładowca: Elżbieta Czaplicka


dnia: 28-03-2023, 09:00

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

gmina: Elbląg | lokalizacja: Folwark Żuławski we wsi Władysławowo koło Elbląga
organizator: Agnieszka Kieliszek | telefon: 665820677 | wykładowca: Agnieszka Kieliszek, Andrzej Romanowski


dnia: 28-03-2023, 09:00

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Węgorzewo | lokalizacja: Tramp Bistro w Węgorzewie
organizator: Justyna Nowak | telefon: 665980606 | wykładowca: Andrzej Cybulski, Kinga Latosińska


dnia: 28-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Wieliczki | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach
organizator: Olga Herbszt | telefon: 665830513 | wykładowca: Olga Herbszt, Jerzy Rutkowski, Jadwiga Weisbrod