WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Wideokonferencja ministrów rolnictwa UE

Wideokonferencja ministrów rolnictwa UE

Data utworzenia: 28-04-2021

26 kwietnia br. odbyła się nieformalna wideokonferencja ministrów rolnictwa UE pod przewodnictwem portugalskiej prezydencji. Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Ministrowie rozmawiali o sytuacji na rynkach rolnych, WPR, dobrostanie zwierząt i polityce handlowej. 1. Sytuacja na rynkach rolnych h w związku z pandemią...
czytaj więcej

Rolnictwo 4.0 – zaproszenie do przesyłania oferty handlowej

Rolnictwo 4.0 – zaproszenie do przesyłania oferty handlowej

Data utworzenia: 28-04-2021

Zapraszamy do przesyłania oferty handlowej polskich producentów rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w celu: - promocji tych rozwiązań na wydarzeniach krajowych i zagranicznych; - utworzenia listy konsultacyjnej w odniesieniu do dokumentów dotyczących wsparcia innowacji. Zgłoszenia można przesyłać na adres poczty...
czytaj więcej

Wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej przedłużone do 2026 r.

Wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej przedłużone do 2026 r.

Data utworzenia: 27-04-2021

Do 30 kwietnia 2026 r. zostało przedłużone wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Uchwalona przez Sejm RP 17 marca 2021 r. oraz podpisana przez Prezydenta RP 21 kwietnia 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych...
czytaj więcej

Wstrzymany Program Priorytetowy „Moja Woda”

Wstrzymany Program Priorytetowy „Moja Woda”

Data utworzenia: 26-04-2021

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024 został wstrzymany w związku z wykorzystaną alokacją środków, informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zgodnie z § 5 Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego...
czytaj więcej

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska z PROW 2014-2020 - nabór wniosków od 17 maja do 27 czerwca 2021 r.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska z PROW 2014-2020 - nabór wniosków od 17 maja do 27 czerwca 2021 r.

Data utworzenia: 26-04-2021

Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele lasu - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i posiadający numer identyfikacyjny Pomoc przyznawana jest do gruntów: Wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las o powierzchni co najmniej 0,1 ha; Położonych w lesie, dla którego...
czytaj więcej

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z grypą ptaków

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z grypą ptaków

Data utworzenia: 23-04-2021

W tym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie grypy ptaków w całej Europie. Szczególnie dotyczy to Francji, gdzie w stosunku do Polski notuje się dwukrotnie większą liczbę ognisk u drobiu hodowlanego. Z kolei w Niemczech sytuacja jest porównywalna.   Przyczyną jest między innymi ogromna...
czytaj więcej

Ogólnoświatowy konkurs na turystyczne start-upy

Ogólnoświatowy konkurs na turystyczne start-upy

Data utworzenia: 23-04-2021

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) ogłosiła konkurs na najlepsze pomysły, które pomogą społecznościom wiejskim wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ogólnoświatowy konkurs na turystyczne start-upy operujące na wsiach ma na celu wesprzeć tych przedsiębiorców i przedsiębiorstwa, które mogą pomóc...
czytaj więcej

Pożyczka z KOWR

Pożyczka z KOWR

Data utworzenia: 23-04-2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  Pożyczki są udzielane przez KOWR od marca br. jako wsparcie rolniczych przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań...
czytaj więcej