WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Bioasekuracja - Wnioski na refundację tylko do 22 lipca

Bioasekuracja - Wnioski na refundację tylko do 22 lipca

Data utworzenia: 20-07-2022

Przypominamy, że tylko do 22 lipca 2022 r. hodowcy trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej mogą ubiegać się o zwrot do 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje bioasekuracyjne, tj.: zakup mat...
czytaj więcej

"Rolnictwo - jak to się robi w Texasie?"

"Rolnictwo - jak to się robi w Texasie?"

Data utworzenia: 20-07-2022 ; Data wydarzenia: 20-07-2022

Zachęcamy do udziału w trwającym spotkaniu na żywo z doradcą rolniczym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, który przebywa na praktykach w stanie Teksas w USA. Pan Paweł Psiuk, decyzją Komisji Kwalifikacyjnej, został przyjęty do Programu Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2022 i w dniach 19...
czytaj więcej

Do 29 lipca 2022 r. nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji  zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach PROW 2014-2020”

Do 29 lipca 2022 r. nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach PROW 2014-2020”

Data utworzenia: 20-07-2022

Wsparcie kierowane jest do właścicieli lasów prywatnych – osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Pomocą mogą być objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki...
czytaj więcej

Inwestycje zapobiegające  zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór od 7 lipca do 2 września 2022 r.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór od 7 lipca do 2 września 2022 r.

Data utworzenia: 20-07-2022

Kto może ubiegać się o wsparcie ? Rolnik, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń, lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” oraz planuje realizację operacji mającej...
czytaj więcej

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - nabór od 7 lipca do 21 października 2022 r.

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - nabór od 7 lipca do 21 października 2022 r.

Data utworzenia: 20-07-2022

Kto może ubiegać się o wsparcie ? Zgodnie z przepisami o pomoc może ubiegać się podmiot, który: jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji...
czytaj więcej

"Rolnictwo - jak to się robi w Texasie?"

"Rolnictwo - jak to się robi w Texasie?"

Data utworzenia: 18-07-2022 ; Data wydarzenia: 20-07-2022

Pragniemy serdecznie zaprosić na spotkanie na żywo - 20 lipca br. o godz. 13.00 z doradcą rolniczym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, który przebywa na praktykach w stanie Teksas w USA. Pan Paweł Psiuk, decyzją Komisji Kwalifikacyjnej, został przyjęty do Programu Wymiany Młodych Rolników Polska...
czytaj więcej

Najistotniejsze modyfikacje Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Najistotniejsze modyfikacje Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Data utworzenia: 18-07-2022

  Po kolejnych uzgodnieniach z Komisją Europejską, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 15 lipca 2022 r. do akceptacji Komisji drugą wersję projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zawierający zmiany wynikające z tych uzgodnień. Najważniejsze zmiany 1. Dobrostan zwierząt – dodano...
czytaj więcej

Uprawa soi - najnowsze wydawnictwo WMODR

Uprawa soi - najnowsze wydawnictwo WMODR

Data utworzenia: 18-07-2022

Soja (Glycine max) zalicza się do najbardziej wartościowych roślin uprawnych. Wpływ na to ma wysoka wartość użytkowa nasion jak również korzystny wpływ tej rośliny na glebę i rośliny następcze. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą autorstwa Piotr Michniewicza, specjalisty ds. produskji roślinnej WMODR, pn. "Technologia uprawy soi z...
czytaj więcej