WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

Data utworzenia: 29-06-2020

W Dniach 20-23 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się Krajowe Dni Pola Minikowo 2020.  To unikalne w skali kraju wydarzenie, zorganizowane po raz pierwszy, po prawie piętnastu latach przerwy, było wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu...
czytaj więcej

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Data utworzenia: 29-06-2020

Zgodnie z Zawiadomieniami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 15, 19 i 25 czerwca 2020 r. potwierdzone zostały kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim. Na terenie naszego województwa potwierdzono 27 nowych przypadków ASF u dzików. Przypadki te występowały na terenach...
czytaj więcej

Kampania informacyjno-edukacyjna "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI"

Kampania informacyjno-edukacyjna "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI"

Data utworzenia: 29-06-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie poinformować, że prowadzona przez resort rolnictwa kampania informacyjno-edukacyjna „Kupuj Świadomie – PRODUKT POLSKI” trwa. Na stronie Ministerstwa w dedykowanej zakładce multimedia zostały dodane nowe materiały informacyjne do bezpłatnego pobrania i wykorzystania przez podmioty...
czytaj więcej

Szkolenie online wapnowanie gleb 30 czerwca godz. 11:00

Szkolenie online wapnowanie gleb 30 czerwca godz. 11:00

Data utworzenia: 28-06-2020

Zapraszamy do skorzystania z tej formy zdobywania informacji i poszerzania wiedzy. W tym tygodniu przeprowadzimy krótkie spotkanie online na temat: "Rola wapnowania a żyzność gleb. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Doradcą prowadzącym będzie Sabina Bielecka, doradca na gminie Miłki, powiat...
czytaj więcej

Wytyczne dla organizatorów szkoleń i konferencji - agroturystyka, turystyka wiejska

Wytyczne dla organizatorów szkoleń i konferencji - agroturystyka, turystyka wiejska

Data utworzenia: 26-06-2020

Wiele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej to chętnie uczęszczane miejsca organizacji szkoleń, konferencji czy spotkań biznesowych. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne obowiązujące organizatorów tych wydarzeń w okresie epidemii. Wdrażane procedury sanitarne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i...
czytaj więcej

Ogólnopolski konkurs - Najlepsza wędzarnia tradycyjna

Ogólnopolski konkurs - Najlepsza wędzarnia tradycyjna

Data utworzenia: 26-06-2020

Organizatorem Konkursu Najlepsza wędzarnia tradycyjna jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (CDR), we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wędzarni, umożliwiających wędzenie produktów mięsnych systemem tradycyjnym, z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego...
czytaj więcej

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Data utworzenia: 26-06-2020

Dofinansowanie udzielane jest, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska. Dofinansowaniem objęte są wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku...
czytaj więcej

Program ,,Moja Woda'' – nabór wniosków ruszył 01.07.2020 roku

Program ,,Moja Woda'' – nabór wniosków ruszył 01.07.2020 roku

Data utworzenia: 25-06-2020

Dotyczy inwestycji, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających...
czytaj więcej