wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2024 – 26.06.2024 widzimy się w powiecie oleckim

Data utworzenia: 26-06-2024 ; Data wydarzenia: 26-06-2024

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2024 – 26.06.2024 widzimy się w powiecie oleckim

W powiecie oleckim IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy od wizyty na polu gdzie uczestnicy mogli się zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń na poletkach demonstracyjnych a także z zastosowaną technologią oraz programem ochrony kukurydzy, pszenicy ozimej i ziemniaka.  

W obecnych warunkach niskiej rentowności produkcji roślinnej należy zwrócić szczególną uwagę na najdrobniejsze szczegóły dotyczące technologii produkcji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zysku z uprawy. Prof. dr hab. Renata Marks-Bielska podkreślała, że oprócz plonu i cen uzyskiwanych produktów, istotne są także koszty produkcji, które mają wpływ na opłacalność produkcji rolnej, zwłaszcza roślinnej.

Według dr hab. Pawła Beresia prof. IOR-PIB kukurydza nie równo rośnie ze względu na warunki pogodowe, głównie brak opadów. W uprawie można napotkać typowe szkodniki zbożowe, ponieważ kukurydza jest również zbożem. Dziury nierówno wygryzione na liściach są efektem obecności pasikonika, podłużne dziurki zaś mogą być spowodowane działaniem skrzypionki zbożowej, a mocno zdeformowane liście to rezultat żerowania larw ploniarki zbożowej. Na spodniej stronie liścia można również zauważyć niewielkie nasilenie mszycy zbożowej.


Jutro widzimy się w powiecie giżyckim! Warsztat polowy demonstracji przeprowadzi dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB a w części teoretycznej o uproszczeniach w wybranych technologiach produkcji zbóż będzie mówił dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM.

Szczegółowy program znajduje się TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk