WMODR >> Aktualności >>

Informacje

WAŻNE!!! Szkolenie dla Beneficjentów PROW 2014-2020

WAŻNE!!! Szkolenie dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Data utworzenia: 26-05-2020 ; Data wydarzenia: 17-06-2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje zdalne szkolenie dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" na temat: „Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów...
czytaj więcej

Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy polowych

Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy polowych

Data utworzenia: 26-05-2020

Zapraszamy do korzystania z usług badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz do kontaktu z naszymi diagnostami. 
czytaj więcej

Ekoschematy - zapowiedź nowej płatności bezpośredniej. Ankieta MRiRW

Ekoschematy - zapowiedź nowej płatności bezpośredniej. Ankieta MRiRW

Data utworzenia: 25-05-2020 ; Data wydarzenia: 25-05-2020

W związku z trwającymi w resorcie rolnictwa pracami dotyczącymi opracowania Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027, w tym w szczególności w zakresie nowej płatności bezpośredniej (I filar WPR), tzw. ekoschematów została opracowana ankieta dotycząca proponowanych praktyk w ramach tej płatności. W związku z powyższym...
czytaj więcej

Preferencyjny kredyt obrotowy z gwarancją spłaty

Preferencyjny kredyt obrotowy z gwarancją spłaty

Data utworzenia: 25-05-2020

Do końca grudnia 2020 r. producenci rolni i podmioty prowadzące przetwórstwo rolno-spożywcze będą mogli ubiegać się o preferencyjny kredyt obrotowy z gwarancją spłaty.   "Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji...
czytaj więcej

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Data utworzenia: 22-05-2020

Zgodnie z Zawiadomieniami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 19 i 21 maja 2020 r. potwierdzone zostały nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim. Na terenie naszego województwa potwierdzono 36 przypadków ASF u dzików. Przypadki te występowały na terenach...
czytaj więcej

Zmiany w zakresie zawieszania biegu terminów albo nierozpoczynania ich biegu związane z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zmiany w zakresie zawieszania biegu terminów albo nierozpoczynania ich biegu związane z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Data utworzenia: 22-05-2020

WAŻNE! W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów, tj. art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o...
czytaj więcej

WEBINARIUM  "Aktualne problemy w produkcji ziemniaka – bioasekuracja fitosanitarna"

WEBINARIUM "Aktualne problemy w produkcji ziemniaka – bioasekuracja fitosanitarna"

Data utworzenia: 21-05-2020 ; Data wydarzenia: 03-06-2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na webinarium pod tytułem ,, Aktualne problemy w produkcji ziemniaka – bioasekuracja fitosanitarna’’, które odbędzie się 3 czerwca 2020 r. godz. 10:00. W 2019 roku w województwie  warmińsko - mazurskim według danych IERiGŻ-PIB...
czytaj więcej

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"

Data utworzenia: 21-05-2020

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania" Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji,...
czytaj więcej