wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs na "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne" - zgłoszenia do 21 maja 2024 r.

Data utworzenia: 06-05-2024 ; Data wydarzenia: 21-05-2024

Konkurs na "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne" - zgłoszenia do 21 maja 2024 r.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza właścicieli gospodarstw agroturystycznych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne”.

W konkursie mogą wziąć udział  gospodarstwa agroturystyczne, które:

  • są zgłoszone do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie po 01.01.2016 roku (ewidencja prowadzana przez wójta, burmistrza właściwego dla danego obszaru)
  • nie są laureatem konkursu z lat ubiegłych
  • wynajmują do 5 pokoi w czynnym gospodarstwie rolnym

Konkurs ma na celu kreowanie przyjaznego wizerunku wsi województwa warmińsko-mazurskiego, promocję gospodarstw agroturystycznych oraz popularyzację walorów krajoznawczych, kulturowych jak i tradycji regionu.

Aby zgłosić gospodarstwo agroturystyczne do konkursu należy przesłać na wskazany adres wypełniony formularz (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do regulaminu konkursu) wraz z co najmniej pięcioma zdjęciami bądź krótkim filmem (do 5 min.) prezentującymi gospodarstwo agroturystyczne będące przedmiotem konkursu. Nadesłane zdjęcia/filmy powinny ukazywać aktualny wygląd gospodarstwa agroturystycznego z różnych perspektyw.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz zdjęcia/filmy należy wysłać do 21 maja 2024 r. na adres: m.dudek@w-modr.pl

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu – Marta Dudek, tel. 665 892 846

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i promocji swojego gospodarstwa agroturystycznego.

Opracowanie: Marta Dudek