wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Planowane zmiany w płatnościach bezpośrednich w 2024 roku

Data utworzenia: 22-04-2024

Od 15 marca 2024 r. można się starać o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kolejnej kampanii.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada modyfikację zasad warunkowości, wprowadzenie nowego ekoschematu i płatności dla małych gospodarstw.
 
Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. Jak poinformowało MRiRW, będą też nowe płatności. Jedna z nich to płatność dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Propozycja ta wymaga jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej. Natomiast w niedługim czasie Parlament Europejski będzie głosować nad zmianami w rozporządzeniach poświęconych warunkowości. W odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich modyfikacje przepisów mają dotyczyć: zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości; większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej (GAEC 6); uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania (GAEC 7) czy zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (GAEC 8). Z tą ostatnią zmianą związane jest wprowadzenie nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji. Więcej informacji o planowanych zmianach na portalu MRiRW: Nowe płatności w Planie Strategicznym WPR oraz Planowanie zmiany w płatnościach bezpośrednich.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, którzy udzielają doradztwa w zakresie wymogów, jakie należy spełnić, by płatności otrzymać oraz pomagą bezpłatnie sporządzić wnioski o przedmiotowe płatności

Wiecej informacji o zmianach w przyznawaniu dopłat TUTAJ

Prezentacje  dotyczące poszczególnych interwencji do pobrania TUTAJ

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska