wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2024 – 24.06.2024 jesteśmy w powiecie węgorzewskim

Data utworzenia: 24-06-2024 ; Data wydarzenia: 24-06-2024

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2024 – 24.06.2024 jesteśmy w powiecie węgorzewskim

W powiecie węgorzewskim IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy od wizyty na polu gdzie uczestnicy mogli się zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń na poletkach demonstracyjnych a także z zastosowaną technologią oraz programem pszenicy ozimej i jęczmienia jarego.

Na polu pszenicy ozimej w powiecie węgorzewskim nie zaobserwowano żadnych szkodników - tak oznajmił dr hab. inż. Paweł Bereś prof. IOR - PIB. Aktualnie trwa sezon żerowania mszyc, jednak ich obecność nie została zauważona. Nie zaobserwowano również uszkodzeń liści spowodowanych przez skrzypionki. Podczas wizyty na polu profesor zaprezentował narzędzia do monitoringu agrofagów oraz zademonstrował ich działanie. Lustracja plantacji i monitoring agrofagów są niezbędne do prowadzenia integrowanej ochrony roślin.   


Jutro jesteśmy w powiecie gołdapskim! Warsztat polowy demonstracji przeprowadzi dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB a w części teoretycznej temat „Kryteria doboru odmian zbóż” przedstawi mgr inż. Artur Szatkowski.

Szczegółowy program znajduje się TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk