wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2024 – 21.06.2024 jesteśmy w powiecie nidzickim

Data utworzenia: 21-06-2024 ; Data wydarzenia: 21-06-2024

Trwają IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2024 – 21.06.2024 jesteśmy w powiecie nidzickim

W powiecie nidzickim IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy od wizyty na polu gdzie uczestnicy mogli się zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń na poletkach demonstracyjnych a także z zastosowaną technologią oraz programem kukurydzy i żyta ozimego.

Na polach nie stwierdzono większej presji ze strony szkodników. Może to być wynikiem obecności dużej liczby korzystnych organizmów, w tym biedronek i bzygowatych, a także larw i dorosłych osobników złotooków. Profesor Bożena Kordan podkreśla istotną rolę pożytecznych owadów w uprawach roślinnych. Należy stworzyć im odpowiednie miejsca do życia, takie jak łąki kwietne lub drzewa na obrzeżach pola.


Widzimy się w poniedziałek w powiecie węgorzewskim! Warsztat polowy demonstracji przeprowadzi dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB a w części teoretycznej temat „Resztki pożniwne a żyzność gleby i gospodarowanie wodą” przedstawi prof. dr hab. Marek Marks.

Szczegółowy program znajduje się TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk