wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >>

PZDR nr 3: Zespół Doradców w Lidzbarku Warmińskim

Kierownik PZDR nr 3: Justyna Zdolska
tel.: 665 860 551
e-mail: j.zdolska@w-modr.pl

Zespół Doradców w Lidzbarku Warmińskim

Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, 
ul. Krasickiego 1/48

Telefon/fax: (89) 767 23 10
e-mail: pzdr.lidzbark@w-modr.pl

p.o. Kierownika Zespołu  Wojciech Staniszewski
tel. 697 632 492
e-mail: w.staniszewski@w-modr.pl