wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Relacja ze szkolenia pt.: Ekoschematy - Dobrostan zwierząt

Data utworzenia: 24-05-2024 ; Powiat: olsztyński

Dnia 15.05.2024r. w Hotelu Kopczyński w Dobrym Mieście odbyło się bezpłatne szkolenie realizowane w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników – moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników (I.14.1.1.) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pt.: Ekoschematy – dobrostan zwierząt. W szkoleniu uczestniczyło 28 rolników, małżonków rolników oraz osoby zatrudnione w rolnictwie. Omówione zostały następujące zagadnienia: Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie punktowym. Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie kompleksowym. Zwierzęta utrzymywane zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w ekoschemacie – Dobrostan zwierząt. Komplementarność z innymi interwencjami
w ramach filara I i II PS WPR 2023-2027. Plan poprawy dobrostanu – informacje ogólne.                                    

Opracowanie: Jakub Katkowski