wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Relacja ze szkolenia pt.: NORMY I WYMOGI WARUNKOWOŚCI

Data utworzenia: 17-05-2024 ; Powiat: olsztyński

W dniu 07.05.2024 r. w Hotel Kopczyński w Dobrym Mieście, odbyło się bezpłatne szkolenie realizowane w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników – moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników (I.14.1.1.) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pt.: Normy i wymogi warunkowości.

W szkoleniu uczestniczyło 22 rolników, małżonków rolników oraz osoby zatrudnione w rolnictwie. Omówione zostały następujące zagadnienia:

1.     Normy i wymogi warunkowości w latach 2023-2027 wprowadzenie:

- cel warunkowości,

- podstawa przyznania płatności,

- pozytywny wpływ na klimat i środowisko, zdrowie publiczne i zdrowie roślin, dobrostan zwierząt,

- warunki i sankcje. 

2.     Normy dobrej kultury rolnej zgodniej z ochroną środowiska - GAEC:

- omówienie celu i zakresu poszczególnych norm,  ze szczególnym uwzględnieniem „nowych” norm,

- wskazanie adresata norm,

- derogacje dla rolników na rok 2023 – na czym polegają, co oznaczają dla rolnika, do kiedy obowiązują,

- przedstawienie praktycznych przykładów możliwości realizacji w zakresie norm,  m.in. GAEC 7, GAEC 8, GAEC 6.

3.     Wymogi z zakresu zarządzania SMR:

- omówienie obowiązujących SMR,  w tym w szczególności „nowych” SMR.

 

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie, a w trakcie nie zabrakło pytań ze strony uczestników.

Zapraszamy na inne szkolenia realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Opracowanie: Marta Krech