wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Gazeta >>

Bieżące Informacje - kwiecień 2023 r.

0

W numerze:

 • Uproszczenia w uprawie – strip-till
 • Integrowana produkcja roślin
 • Renowacja trwałych użytków zielonych metodą podsiewu
 • Mikroorganizmy – „niewidoczna” choć bardzo ważna pomoc w uprawach
 • Zasady zakładania sadu
 • Zimny odchów cieląt – hit czy mit?
 • Sianokiszonka – cenna pasza dla naszych zwierząt
 • Współpraca – to się opłaca
 • Grupy produkcyjne receptą na poprawę opłacalności przy zagrodzie
 • Oddziaływanie zakwaszonych gleb na środowisko i produkcję roślinną
 • Aktualizacja wymagań dotyczących programu azotanowego
 • Wydarzenia
 • Kalkulacje rolnicze
 • Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego
 • Konkurs Młody Lektor WMODR 2023
 • Dyskusja o wspieraniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 • Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 i PS dla WPR 2023-2027
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • czym mówi kolor warzyw i owoców?
 • Dekoracje wielkanocne
j zobacz u pobierz (70.93 MB, PDF)