wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Gazeta >>

Bieżące Informacje - grudzień 2020

0

W numerze:

 • Warunki produkcji rolnej w 2020 r. – skutki i wnioski z obecnej sytuacji
 • Plantacja rzepaku przed zimą
 • Renowacja użytków zielonych
 • Co należy wiedzieć o życie mieszańcowym?
 • Higiena doju a zdrowotność wymion
 • Prawidłowe żywienie krów mlecznych w okresie okołowycieleniowym
 • Dobrostan bydła – wymogi
 • Afrykański pomór świń i pomoc dla producentów trzody chlewnej w Polsce
 • Zastosowanie ściółki torfowej w hodowli drobiu
 • Krowy rasy Jersey w chowie ekologicznym
 • Sposoby magazynowania wody deszczowej na terenach wiejskich
 • Eliminacja much bez insektycydów
 • Nowoczesna kotłownia na biomasę w Jezioranach
 • Rewelacyjny pyłek kwiatowy
 • Dochody rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość FADN
 • Pomoc finansowa na inwestycje przywracające potencjał produkcji rolnej
 • Cenne siedliska roślinne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Wsparcie sektora rolnego z Funduszu Gwarancji Rolnych
 • Kończy się okres przejściowy w relacjach z Wielką Brytanią
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2021 r.
 • Rola dzierżawy w zagospodarowaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa w regionie warmińsko-mazurskim cz. II
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Smaczne święta
 • Zadbajmy o tradycje – świąteczny wieniec
j zobacz u pobierz (42.6 MB, PDF)