wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Gazeta >>

Bieżące Informacje - czerwiec 2019

0

W numerze:

 • Owies głuchy, uciążliwy chwast zbóż jarych
 • Podstawowe gatunki traw i roślin motylkowatych stosowanych do obsiewu łąk i pastwisk
 • Jest powtórka z 2018 roku – zagrożenie suszą jest poważne
 • Technologia uprawy facelii błękitnej na nasiona
 • Choroby zakaźne u cieląt
 • Nowoczesna technologia żywienia bydła mlecznego
 • Zasady eksploatacji owiec i kóz w zakresie użytkowania rozpłodowego
 • Poprawa stanu technicznego i organizacyjnego na przykładzie gospodarstwa w Laskach Małych
 • Lecą roje, lecą
 • Chów i hodowla ryb w ziemnych stawach typu karpiowego, cz. I
 • Podstawowe definicje i zasady szacowania szkód rolniczych
 • Czcząc pamięć i tradycję wpojoną przez przodków…
 • Podsumowanie XI Wiosennych Targów Ogrodniczych
 • Wsparcie innowacyjności w sektorze rolnym
 • Wyższa premia dla młodych rolników
 • Harmonogram naborów wniosków w ramach prow 2014-2020 - terminy planowane do 31.12.2019 r.
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Zagrody edukacyjne w teorii i praktyce cz. I
 • O jaju prawie wszystko
 • Majówka Kół Gospodyń Wiejskich w Olsztynie
j zobacz u pobierz (58.01 MB, PDF)