wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska

Interwencja Rolnictwo ekologiczne w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Interwencja Rolnictwo ekologiczne w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Data utworzenia: 29-03-2023 ; Data modyfikacji: 24-05-2023

Interwencja Rolnictwo ekologiczne jest kontynuacją wsparcia wdrażanego w ramach PROW 2014-2020 działania Rolnictwo ekologiczne – wsparcie do powierzchni różnych grup upraw prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Wymagania: -    Rolnik objęty nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i...
czytaj więcej

konopie włókniste

konopie włókniste

Data utworzenia: 22-12-2022

Konopie (Cannabis sativa Linn) to gatunek z rodziny Cannabaceae, w której poziom tetrahydrokanabinolu (THC) jest bardzo niski, zgodnie z przepisami wspólnej polityki rolnej (WPR). Konopie są uprawiane głównie do celów przemysłowych, a w katalogu UE zarejestrowanych jest 75 różnych odmian konopi. Ze względu na bardzo niski...
czytaj więcej

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Data utworzenia: 22-12-2022

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model gospodarczy, który w ostatnich dziesięcioleciach cieszy się dużym zainteresowaniem. Stara się stawić czoła wielu obecnym światowym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez oddzielenie wzrostu gospodarczego od konsumpcji. W gospodarce obiegu zamkniętego łańcuchy wartości to zamknięte...
czytaj więcej

Zastosowanie probiotyków w poprawie żyzności gleby

Zastosowanie probiotyków w poprawie żyzności gleby

Data utworzenia: 22-12-2022

Gleba – podstawą rolnictwa na całym świecie Naturalna, ożywiona, cienka powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, w której wzajemnie łączą się zwietrzałe skały, woda i organizmy żywe. Gleba jest największym środowiskiem życia organizmów występujących w biosferze. Z uwagi na to, że proces glebotwórczy przebiega powoli...
czytaj więcej

Ochrona i rekultywacja gleb

Ochrona i rekultywacja gleb

Data utworzenia: 07-07-2022

Gleba stanowi podstawowy warsztat pracy rolnika, z tego też względu konieczna jest odpowiednia jej ochrona, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dzisiejsze rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami, jednym z nich jest produkcja coraz większej ilości żywności, na takich samych areałach uprawowych. Utrzymywanie odpowiedniej struktury i kondycji gleb, jest więc...
czytaj więcej

Uprawy ograniczające skutki suszy

Uprawy ograniczające skutki suszy

Data utworzenia: 24-04-2022

Właściwa struktura upraw zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju roślin uprawnych, chroni i niejednokrotnie powoduje zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, co wpływa również na poprawę retencji wodnej w glebie, a tym samym zapewnia odpowiednie uwilgotnienie utworów glebowych. Uwaga!!! Ubogi płodozmian powoduje...
czytaj więcej

Dobre praktyki produkcyjne dla ograniczenia rozpraszania związków biogennych

Dobre praktyki produkcyjne dla ograniczenia rozpraszania związków biogennych

Data utworzenia: 24-04-2022

Rolnictwo zaliczane jest do najważniejszych sektorów gospodarczych, którego celem jest zapewnienie odbiorcom wysokiej jakości żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Ograniczenie rozpraszania pierwiastków biogennych w produkcji roślinnej, ale też i zwierzęcej jest działaniem nie wątpliwie priorytetowym i bardzo dobrze...
czytaj więcej

Środki ochrony roślin do upraw ekologicznych

Środki ochrony roślin do upraw ekologicznych

Data utworzenia: 03-01-2022

Nazwa środki ochrony roślin oraz pestycydy w rolnictwie ekologicznym są stosowane zamiennie. Oznaczają one substancje naturalne, w tym żywe organizmy, stosowane do ochrony roślin uprawnych. W rolnictwie ekologicznym stosowanie pestycydów jest dozwolone, jednakże powinny być one używane w przypadku gdy inne metody są niewystarczające. Podstawą...
czytaj więcej