wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska

Środki ochrony roślin do upraw ekologicznych

Środki ochrony roślin do upraw ekologicznych

Data utworzenia: 03-01-2022

Nazwa środki ochrony roślin oraz pestycydy w rolnictwie ekologicznym są stosowane zamiennie. Oznaczają one substancje naturalne, w tym żywe organizmy, stosowane do ochrony roślin uprawnych. W rolnictwie ekologicznym stosowanie pestycydów jest dozwolone, jednakże powinny być one używane w przypadku gdy inne metody są niewystarczające. Podstawą...
czytaj więcej

Regulacja zachwaszczenia w rolnictwie ekologicznym

Regulacja zachwaszczenia w rolnictwie ekologicznym

Data utworzenia: 20-12-2021

Pojęcie „chwast” nie jest zwrotem botanicznym, takim jak bylina czy roślina jednoroczna, To co uznamy, że jest chwastem, jest względne. Zasadniczo chwastem jest każda roślina, która w danej uprawie jest niepożądana. Jednakże gatunki, które pospolicie nazywane są chwastami łączy kilka wspólnych cech. Są to rośliny...
czytaj więcej

Systemy hydrofitowe przyjazne środowisku

Systemy hydrofitowe przyjazne środowisku

Data utworzenia: 05-10-2021

Gospodarska ściekowa na obszarach wiejskich jest zagadnieniem, z którym mierzą się zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze. Niska gęstość zaludnienia i rozproszona zabudowa terenów niezurbanizowanych powoduję, iż budowa sieci kanalizacyjnych jest nieopłacalna. Konieczne jest zatem stosowanie alternatywnych rozwiązań zarówno...
czytaj więcej

Podstawy i wsparcie działalności ekologicznej w gospodarstwie rolnym

Podstawy i wsparcie działalności ekologicznej w gospodarstwie rolnym

Data utworzenia: 06-08-2021 ; Data modyfikacji: 13-08-2021

Rolnictwo jest bardzo ważną dziedziną gospodarki, gdyż dostarcza społeczeństwu niezbędnych produktów żywnościowych. Produkcja rolna – teraz i w przyszłości – zależy wprost od zasobów i stanu środowiska oraz klimatu, a jednocześnie wpływa na środowisko. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej dostrzega i uwzględnia...
czytaj więcej

Wpływ technologii produkcji na zanieczyszczenie wód biogenami pochodzenia rolniczego

Wpływ technologii produkcji na zanieczyszczenie wód biogenami pochodzenia rolniczego

Data utworzenia: 15-07-2021

W dzisiejszych czasach, czasach intensyfikacji rolnictwa zaistniał problem zwiększonego oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze, klimat, a tym samym na zdrowie człowieka. Rolnictwo nie tylko zużywa naturalne zasoby, ale również wprowadza do środowiska substancje, które w naturalnych warunkach nie występują w tak dużych ilościach....
czytaj więcej

Sposoby magazynowania wody na obszarach wiejskich

Sposoby magazynowania wody na obszarach wiejskich

Data utworzenia: 19-04-2021

W obecnych czasach, w dobie intensywnego rozwoju rolnictwa oraz ciągłych zmian klimatycznych mających wpływ na rozkład opadów fundamentalne znaczenie ma zastosowanie kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań i działań związanych z gospodarką wodną. Zarówno naturalne warunki środowiskowe, jak i klimatyczne w sposób istotny wpływają...
czytaj więcej

Nawożenie roślin sadowniczych w rolnictwie ekologicznym

Nawożenie roślin sadowniczych w rolnictwie ekologicznym

Data utworzenia: 01-04-2021

Ochrona środowiska naturalnego i zdrowe odżywianie są niezbędnymi elementami promowania i wdrażania metod ekologicznych w praktyce. Owoce obok warzyw pełnią funkcję prozdrowotną w diecie człowieka dostarczając witamin, minerałów, błonnika pokarmowego i substancji biologicznie czynnych. Konsumenci zwracający uwagę na biologiczną jakość...
czytaj więcej

Środki do produkcji w ekologicznej uprawie roślin

Środki do produkcji w ekologicznej uprawie roślin

Data utworzenia: 16-02-2021

W rozporządzeniu 889/2008 spis wszystkich nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz substancji odżywczych dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym zawarty jest w Załączniku I „Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze, o których mowa w art. 3 ust.1 i art.6d...
czytaj więcej