wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska

Terminy i zasady nawożenia azotem

Terminy i zasady nawożenia azotem

Data utworzenia: 16-10-2019 ; Data modyfikacji: 18-10-2019

Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące nawożenia azotem zawarte są w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu tzw. programie azotanowym, wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku...
czytaj więcej

Racjonalna gospodarka nawozowa

Racjonalna gospodarka nawozowa

Data utworzenia: 16-10-2019

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jednocześnie jest zabiegiem bardzo kosztownym. Dlatego też nawozy muszą być stosowane umiejętnie. Aplikacja nawozów w potrzebnej ilości, we właściwym czasie i w odpowiedni sposób zapewnia ich dobre wykorzystanie przez rośliny, co decyduje o wysokiej...
czytaj więcej

Obszary proekologiczne

Obszary proekologiczne

Data utworzenia: 16-10-2019

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową są uprawnieni do otrzymania płatności z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatności za zazielenienie. Warunkiem przyznania płatności jest realizacja praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska w zakresie: dywersyfikacji...
czytaj więcej

Rybactwo, wędkarstwo, agroturystyka, ekologia – system naczyń połączonych czy źródło konfliktów?

Rybactwo, wędkarstwo, agroturystyka, ekologia – system naczyń połączonych czy źródło konfliktów?

Data utworzenia: 16-10-2019

Działalność ludzka polegająca na połowach ryb trwa nieprzerwanie w zasadzie od początków istnienia człowieka na Ziemi. Zanim rozwinęło się rolnictwo, pierwsze zorganizowane społeczności ludzkie zajmowały się głównie łowiectwem, rybołówstwem oraz zbieractwem. Dla ludzi mieszkających nad wodami to właśnie rybołówstwo...
czytaj więcej