wmodr.pl

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Pisząc o innowacjach należy spróbować je zrozumieć, zastanowić się czy innowacje są pojedynczymi zdarzeniami, czy może ciągiem zdarzeń, który ostatecznie staje się swego rodzaju procesem? Ponadto zawsze należy spróbować dostrzegać rolę innowacji w kształtowaniu naszej rzeczywistości.

Sięgając do definicji innowacji (łac. innovatio, czyli odnowienie), należy ją wytłumaczyć jako ciąg działań, prowadzących do wytworzenia lub ulepszenia nowych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Nie ważne z jakim rodzajem innowacji mamy do czynienia, to jednak ich powstanie zawsze jest wynikiem jednej z dwóch składowych. Pierwszą są prace badawczo-rozwojowe, prowadzone na uniwersytetach i w instytutach badawczych, natomiast drugą jest zapotrzebowanie na nowe, ulepszone technologie.

W związku z powyższą definicją należy, więc określić w jakich przypadkach mówimy o występowaniu innowacji:
• Stworzenie nowego produktu;
• Zastosowanie nowej technologii, metody produkcji;
• Stworzenie nowego rynku zbytu;
• Pozyskanie nieznanych dotąd surowców;
• Reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.

Opracowanie: SW