wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska

Rola pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie

Rola pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie

Data utworzenia: 11-12-2023

Pod pojęciem POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW kryją się EFEKTYWNE MIKROORGANIZMY, tzw. EM-y. Termin ten oznacza zespół mikroorganizmów takich jak bakterie, grzyby, pierwotniaki, glony współdziałające zarówno w naturze jaki i w skutek praktycznego wykorzystania przez człowieka. Mikroorganizmy mogą być selekcjonowane i...
czytaj więcej

Upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie ekologicznym

Upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie ekologicznym

Data utworzenia: 06-12-2023

Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. W funkcjonujących gospodarstwach ekologicznych poprzez wydzielenie ich części powstają tzw. „obiekty demonstracyjne”. Następnie zostają one dostosowane do przeprowadzenia...
czytaj więcej

Agroekologia

Agroekologia

Data utworzenia: 18-10-2023

Świat obecnie mierzy się z wieloma problemami dotyczącymi zmian klimatu. Agroekologia jest pojęciem stosowanym coraz częściej w sytuacji, kiedy mowa jest o zmniejszeniu negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. By przeciwdziałać temu negatywnemu wpływowi, zostały podjęte odpowiednie działania i wdrożone zmiany w sferach politycznych strategii,...
czytaj więcej

Dobre praktyki redukcji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej

Dobre praktyki redukcji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej

Data utworzenia: 04-07-2023

Emisja gazów cieplarnianych to główna przyczyna efektu cieplarnianego odpowiedzialnego za zmiany klimatyczne. Jednym z podejmowanych działań powinna być ich redukcja. Środowiskowe wyzwania klimatyczne dotyczą zasadniczo wpływu rolnictwa na zmiany klimatu oraz wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo.  Kluczową kategorią emisji z...
czytaj więcej

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Data utworzenia: 04-07-2023

Wymagania ogólne: -    powierzchnia użytków rolnych bądź obszarów przyrodniczych (tj. obszarów niebędących użytkami rolnymi, na których występują określone typy cennych siedlisk) w gospodarstwie rolnych min. 1 ha;  -    pomoc przysługuje do działek rolnych o powierzchni nie mniejszej...
czytaj więcej

Gospodarka o obiegu zamkniętym w produkcji rolniczej

Gospodarka o obiegu zamkniętym w produkcji rolniczej

Data utworzenia: 22-06-2023

Globalna populacja staje się bardziej rozwinięta i zurbanizowana, rośnie zapotrzebowanie na żywność, energię i wodę. Jednak zasoby Ziemi są ograniczone i mają ograniczoną zdolność zaspokojenia tego rosnącego zapotrzebowania. Standardowym modelem społeczeństwa jest dziś gospodarka liniowa, w której zasoby przepływają w jednym kierunku od ich...
czytaj więcej

Błękitno-zielona infrastruktura – zdolność retencyjna w krajobrazie rolniczym

Błękitno-zielona infrastruktura – zdolność retencyjna w krajobrazie rolniczym

Data utworzenia: 22-06-2023

Krajobraz rolniczy Polski charakteryzuje szachownica pól, która wynika ze znacznego rozdrobnienia gruntów. Ponadto cechuje się dużą otwartą przestrzenią, płaskim lub lekko pofałdowanym terenem, sezonową zmiennością pokrycia powierzchni terenu, a także niską i rozproszoną zabudową. Rolnicy w naszym kraju, zazwyczaj są...
czytaj więcej

Zasady korzystania z wód i usług wodnych

Zasady korzystania z wód i usług wodnych

Data utworzenia: 23-04-2023

Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju regulowane jest w naszym kraju ustawą Prawo Wodne. Przepisy zawarte w ustawie dotyczą zarządzania zasobami w wielu obszarach m.in. w aspekcie korzystania z wód, a także kształtowania i ochrony zasobów wodnych. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne korzystanie z wód nie może...
czytaj więcej