wmodr.pl

Upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie ekologicznym

Upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie ekologicznym

Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. W funkcjonujących gospodarstwach ekologicznych poprzez wydzielenie ich części powstają tzw. „obiekty demonstracyjne”. Następnie zostają one dostosowane do przeprowadzenia demonstracji (praktycznych szkoleń dla ostatecznych odbiorców) zgodnie z opracowaną przez opiekuna naukowego instrukcją. Powstałe obiekty demonstracyjne pełnią funkcję narzędzi wspierających transfer wiedzy i mają na celu ułatwienie dzielenia się wiedzą w zakresie prowadzenia innowacyjnych rozwiązań produkcji rolnej, a także promocję dobrych praktyk w obszarze nowoczesnych rozwiązań na ich przykładzie. 

Operacja realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu a partnerami jednostki naukowe i ośrodki doradztwa rolniczego. Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demonstracyjnych, w celu przeprowadzenia demonstracji dla 8 773 ostatecznych odbiorców. Podejmowane działania w ramach operacji są objęte wsparciem merytorycznym przez 60 opiekunów naukowych i 320 doradców.

Bezpośrednim organizatorem na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, którego zadaniem jest założenie 23 obiektów demonstracyjnych w celu przeprowadzenia praktycznych szkoleń dla 700 ostatecznych odbiorców.

Opracowanie: SW