wmodr.pl

Zarządzanie wodą w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie wodą w gospodarstwie rolnym

Woda to jeden z najważniejszych zasobów w rolnictwie. Odpowiednie jej wykorzystanie jest kluczowe dla osiągania wysokich plonów i ochrony środowiska. 

Wskazówki, jak efektywnie zarządzać wodą w gospodarstwie rolnym:

Planowanie:
-    Określ zapotrzebowanie na wodę swoich upraw i zwierząt.
-    Monitoruj warunki pogodowe i prognozy suszy skorzystaj z bezpłatnej aplikacji eDWIN https: //www.edwin.gov.pl/ 
-    Stwórz plan nawadniania uwzględniający dostępne zasoby wody.

Oszczędzanie wody:
-    Stosuj nowoczesne systemy nawadniania, np. nawadnianie kroplowe, skorzystaj z „Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych” InHort, http://www.nawadnianie.inhort.pl/ 
-    Uprawiaj rośliny odporne na suszę, ogranicz udział zbóż jarych, które są bardziej wrażliwe na suszę, szczególnie w okresie wiosennym w porównaniu do zbóż ozimych.
-    Mulczuj glebę, aby zmniejszyć parowanie.
-    Naprawiaj usterki instalacji wodnych, aby uniknąć wycieków.

u ulotka A5.pdf (1.99 MB, PDF)
Opracowanie: SW