wmodr.pl

Agroekologia

Świat obecnie mierzy się z wieloma problemami dotyczącymi zmian klimatu. Agroekologia jest pojęciem stosowanym coraz częściej w sytuacji, kiedy mowa jest o zmniejszeniu negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. By przeciwdziałać temu negatywnemu wpływowi, zostały podjęte odpowiednie działania i wdrożone zmiany w sferach politycznych strategii, praktyki rolniczej, jak i technologii. Dzięki czemu zauważono pozytywne zmiany, dotyczące zarówno korzyści, jakie przyniosło środowisku, jak również mniejszym gospodarstwom rolnym oraz lokalnym społecznościom. 

W Polsce stosowane są dwa podejścia agroekologii. Pierwsze z nich zostało ustalone w dokumencie noszącym nazwę Deklaracja Międzynarodowego Forum na rzecz Agroekologii w Centrum Nyéléni w Sélingué (Mali). Opiera się ono na 11 wartościach agroekologii. Drugą koncepcją jest sporządzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i wyróżnia ona 10 elementów agroekologii.

Agroekologia to promowane podejście, którego celem jest wymiana fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk. Zarówno jeśli chodzi o znane już praktyki rolnicze, jak również te dotyczące wdrażania innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich, obejmujących w swoim działaniu zapobieganie skutkom zmian klimatycznych i ich wpływowi na produkcję rolniczą. Jest to próba znalezienia złotego środka między wydajnością i zrównoważonym rozwojem, dzięki czemu w naszym systemie rolnictwa zostanie przywrócona równowaga. Będzie to miało wpływ na przyszłość mogącą zapewnić zrównoważoną produkcję żywności. Dla zabezpieczenia przyszłości rolnictwa, w tym dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, kluczowe znaczenie ma Wspólna Polityka Rolna 2023-2027, gdzie za cel obrano zapewnienie europejskim rolnikom zrównoważonej przyszłości, jak również mniejszym gospodarstwom wsparcia bardziej ukierunkowanego oraz większą elastyczność dla krajów UE w dostosowaniu środków do lokalnych warunków.

u Agroekologia.pdf (2.98 MB, PDF)
Opracowanie: SW