wmodr.pl

Gospodarka o obiegu zamkniętym w produkcji rolniczej

Gospodarka o obiegu zamkniętym w produkcji rolniczej

Globalna populacja staje się bardziej rozwinięta i zurbanizowana, rośnie zapotrzebowanie na żywność, energię i wodę. Jednak zasoby Ziemi są ograniczone i mają ograniczoną zdolność zaspokojenia tego rosnącego zapotrzebowania. Standardowym modelem społeczeństwa jest dziś gospodarka liniowa, w której zasoby przepływają w jednym kierunku od ich wydobycia do producentów, konsumentów i wreszcie do utylizacji. Na całym świecie każdego roku wydobywa się i wykorzystuje około 90 miliardów ton surowców pierwotnych, z czego mniej niż 10 procent jest poddawanych recyklingowi. Ma to negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i zdrowie ludzi. Kwestia ta jest tylko potęgowana przez stres środowiskowy i niepewność wywołaną zmianami klimatu dotyczącymi naszych zasobów żywności i wody. Aby spowolnić wyczerpywanie się naszych zasobów naturalnych i zmniejszyć szkody w środowisku ponoszone podczas ich wydobycia, należy przemyśleć sposób, w jaki społeczeństwo je zużywa. Można to osiągnąć poprzez odejście w gospodarce od obecnych metod gospodarki na bardziej skoncentrowaną na ponownym użyciu i recyklingu.

u Broszura GOZ.pdf (1.37 MB, PDF)
Opracowanie: SW