wmodr.pl

konopie włókniste

konopie włókniste

Konopie (Cannabis sativa Linn) to gatunek z rodziny Cannabaceae, w której poziom tetrahydrokanabinolu (THC) jest bardzo niski, zgodnie z przepisami wspólnej polityki rolnej (WPR). Konopie są uprawiane głównie do celów przemysłowych, a w katalogu UE zarejestrowanych jest 75 różnych odmian konopi. Ze względu na bardzo niski poziom THC konopie zgodne z przepisami WPR nie są wykorzystywane do produkcji środków odurzających.
Zgodnie z art. 189 rozporządzenia UE 1308/ 2013, cały import konopi podlega obecnie wymogowi uzyskania licencji importowej. Dodatkowo:
-  surowe konopie siewne objęte kodem CN 5302 10 muszą mieć zawartość THC nieprzekraczającą 0,2%,
-  nasiona konopi do siewu muszą być zaopatrzone w dowód, że zawartość THC w danej odmianie nie przekracza 0,2%,
-  nasiona konopi nieużywane do siewu mogą być importowane wyłącznie na podstawie zezwolenia krajów UE, a upoważnieni importerzy muszą przedstawić dowód, że nasiona zostały umieszczone w stanie wykluczającym użycie do siewu,
-    kraje UE mogą również stosować bardziej restrykcyjne przepisy zgodnie z traktatami UE i zobowiązaniami międzynarodowymi.

u Konopie DL.pdf (2.5 MB, PDF)
Opracowanie: SW