wmodr.pl

Interwencja Rolnictwo ekologiczne w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Interwencja Rolnictwo ekologiczne w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Interwencja Rolnictwo ekologiczne jest kontynuacją wsparcia wdrażanego w ramach PROW 2014-2020 działania Rolnictwo ekologiczne – wsparcie do powierzchni różnych grup upraw prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Wymagania:
-    Rolnik objęty nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym;
-    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;
-    Posiadanie planu działalności ekologicznej sporządzonego przez doradcę posiadającego uprawnienia rolnośrodowiskowe;
-    Prowadzenie rejestru działalności ekologicznej;
-    Możliwa uprawa roślin z listy roślin objętych wsparciem;
-    Pozostałe wymagania w zależności od wybranego do realizacji Pakietu

Opracowanie: SW