wmodr.pl

Ochrona i rekultywacja gleb

Ochrona i rekultywacja gleb

Gleba stanowi podstawowy warsztat pracy rolnika, z tego też względu konieczna jest odpowiednia jej ochrona, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dzisiejsze rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami, jednym z nich jest produkcja coraz większej ilości żywności, na takich samych areałach uprawowych. Utrzymywanie odpowiedniej struktury i kondycji gleb, jest więc kluczowe dla globalnej produkcji żywności, ponieważ wpływa na wysokość plonów, a ostatecznie na poziom produkcji rolnej. Ważnym aspektem zatem jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zarówno prowadzenia dobrych praktyk rolniczych, racjonalnego stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz odpowiedniego wyposażenia zaplecza technicznego gospodarstwa.

DEGRADACJA GLEB – jest to ogół procesów i zjawisk, które wpływają na pogorszenie żyzności gleb i zasobności w substancje odżywcze. Najbardziej podatnymi na procesy degradacji są utwory piaszczyste, posiadające cienką warstwę próchniczną.

Opracowanie: SW