wmodr.pl

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model gospodarczy, który w ostatnich dziesięcioleciach cieszy się dużym zainteresowaniem. Stara się stawić czoła wielu obecnym światowym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez oddzielenie wzrostu gospodarczego od konsumpcji. W gospodarce obiegu zamkniętego łańcuchy wartości to zamknięte pętle, w których materiały pierwotnie przeznaczone do unieszkodliwiania są ponownie wykorzystywane, poddawane recyklingowi lub ponownie przetwarzane w ramach gospodarki. W ten sposób można stworzyć nową wartość z produktów wcześniej uważanych za odpady, minimalizując wkład zasobów oraz redukując odpady i emisje. Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na kluczowych zasadach utrzymania produktów i materiałów w użyciu, projektowania odpadów i zanieczyszczeń poza systemem oraz regeneracji systemów naturalnych.

u GOZ ulotka.pdf (1.3 MB, PDF)
Opracowanie: SW