wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Pasze objętościowe w gospodarstwie – prawidłowe przygotowanie i przechowywanie

Pasze objętościowe w gospodarstwie – prawidłowe przygotowanie i przechowywanie

Data utworzenia: 12-08-2021

Przy technologii produkcji bydła mlecznego czy też bydła opasowego nieodzownym elementem jest posiadanie użytków zielonych. W gospodarstwach prowadzonych ekstensywnie użytki zielone są często wręcz jedynym źródłem pasz objętościowych. Gdy uprawa traw jest prawidłowo prowadzona, a więc zadbana pod względem odpowiednio dobranego składu...
czytaj więcej

Zasady uboju z konieczności  zwierząt kopytnych poza rzeźnią

Zasady uboju z konieczności zwierząt kopytnych poza rzeźnią

Data utworzenia: 18-05-2021

Kwestie dotyczące uboju z konieczności są regulowane rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. I 139 z 30.04.2004, str. 55) – załącznik III, Sekcja I (Mięso zwierząt gospodarskich...
czytaj więcej

Przegląd wybranych ras bydła mięsnego

Przegląd wybranych ras bydła mięsnego

Data utworzenia: 27-10-2020

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego, dla których prowadzone są księgi hodowlane oraz ocena wartości użytkowej. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch odmianach barwnych: angus czerwony (AR) i angus czarny (AN) oraz simental (SM). Stanowią one 96,2%...
czytaj więcej

Podstawowe zagadnienia w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej – aktualne problemy i nowe wyzwania

Podstawowe zagadnienia w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej – aktualne problemy i nowe wyzwania

Data utworzenia: 08-10-2020 ; Data modyfikacji: 09-12-2020

Temat, który pragnę w tej publikacji Państwu przedstawić jest bez wątpienia tematem trudnym, wymagającym wnikliwej, a co najważniejsze obiektywnej oceny. Z założenia „problem” kojarzy nam się z jakąś trudną sytuacją i od początku wzbudza w nas negatywne emocje, a przyjmowana wobec problemu postawa jest często asekuracyjna. Nie...
czytaj więcej

Przyzagrodowy chów kur nieśnych

Przyzagrodowy chów kur nieśnych

Data utworzenia: 25-08-2020 ; Data modyfikacji: 12-08-2021

Jadąc przez wsie naszego województwa w ciągu kolejnych lat widzimy coraz mniej zwierząt gospodarskich. Bydło pozostało tylko w większych stadach, na pastwiskach jest trochę więcej koni – po kilka, kilkanaście sztuk ale w sąsiedztwie budynków inwentarskich bardzo rzadko widać drób, a w większości mniejszych i średnich...
czytaj więcej

Żywienie bydła mięsnego w optymalizacji produkcji

Żywienie bydła mięsnego w optymalizacji produkcji

Data utworzenia: 07-07-2020

Odpowiednie żywienie jest ważnym czynnikiem w opasie bydła. Decyduje ono o wynikach produkcyjnych i jakości pozyskiwanej wołowiny. Oprócz aspektów ekonomicznych, żywienie powinno uwzględniać uzyskanie właściwego umięśnienia zwierząt, które według klasyfikacji tusz bydła EUROP nie powinno być zakwalifikowane do klasy niższej niż...
czytaj więcej

Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na tle zagrożenia wynikającego z Afrykańskiego Pomoru Świń

Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na tle zagrożenia wynikającego z Afrykańskiego Pomoru Świń

Data utworzenia: 12-05-2020

Współczesny chów i hodowla zwierząt opiera się na wielu elementach, z których zapewnienie odpowiedniego statusu zdrowotnego utrzymywanych zwierząt jest jednym z najważniejszych, gdyż nie tylko spełnia wymogi dobrostanu ale gwarantuje produkcję żywności wysokiej jakości. Obecnie stopień zagrożenia chorobami zakaźnymi jest na tyle...
czytaj więcej

Przegląd rodzimych ras bydła

Przegląd rodzimych ras bydła

Data utworzenia: 16-04-2020

Rodzime rasy zwierząt hodowlanych, dopasowane do naszych warunków klimatycznych i ważne dla przyrody i krajobrazu, stanowią bezcenny zasób genetyczny dla populacji i zmienności genetycznej. Rasy rodzime nie sprawdzą się w hodowlach wielkoprzemysłowych, do przebywania bez ruchu w ciągłym zamknięciu, dlatego też dla rolnika hodowla rodzimych...
czytaj więcej