wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu krów mlecznych

Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu krów mlecznych

Data utworzenia: 08-06-2022

W żywieniu bydła mlecznego białko stanowi najważniejszy, a zarazem najdroższy komponent dawki pokarmowej. Nie bez znaczenia jest jego pochodzenie, które warunkuje nie tylko jednorodność paszy, ale również ma duże znaczenie ekonomiczne w gospodarstwach mleczarskich. Biorąc pod uwagę rosnącą intensywność produkcji mleka, rolnicy...
czytaj więcej

Współczesne wyzwania w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich

Współczesne wyzwania w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich

Data utworzenia: 13-12-2021

Chów i hodowla zwierząt gospodarskich, choć od dawna jest wykorzystywana w celu pozyskania konkretnych produktów pochodzenia zwierzęcego podlega ciągłym zmianom. Choć nie zawsze są to zmiany dynamiczne, to jednak zawsze prowadzą do uzyskania pożądanych cech u zwierząt, które w procesie hodowli pozwalają na wyodrębnienie w obrębie...
czytaj więcej

Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich

Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich

Data utworzenia: 11-10-2021 ; Data modyfikacji: 01-12-2021

W działalności rolniczej ważną rolę odgrywają działania innowacyjne oraz proprzedsiębiorcze z wykorzystaniem środowiska naturalnego, istniejących zasobów produkcyjnych oraz tworzenia płaszczyzny współpracy rolników ze środowiskami naukowymi. Sprzyjają one podniesieniu konkurencyjności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Istotną...
czytaj więcej

Dlaczego warto dbać o racice u krów?

Dlaczego warto dbać o racice u krów?

Data utworzenia: 16-09-2021

Zdrowotność racic ma bezpośrednie znaczenie na ogólną kondycję i zdrowie krowy. Stan zdrowia racic warunkuje nie tylko długość okresu użytkowania danej sztuki, ale również ilość produkowanego przez nią mleka. Ostatnie lata pokazały, że nie tylko mastitis czy zaburzenia w rozrodzie, ale również niepokojąco rosnąca ilość...
czytaj więcej

Pasze objętościowe w gospodarstwie – prawidłowe przygotowanie i przechowywanie

Pasze objętościowe w gospodarstwie – prawidłowe przygotowanie i przechowywanie

Data utworzenia: 12-08-2021

Przy technologii produkcji bydła mlecznego czy też bydła opasowego nieodzownym elementem jest posiadanie użytków zielonych. W gospodarstwach prowadzonych ekstensywnie użytki zielone są często wręcz jedynym źródłem pasz objętościowych. Gdy uprawa traw jest prawidłowo prowadzona, a więc zadbana pod względem odpowiednio dobranego składu...
czytaj więcej

Zasady uboju z konieczności  zwierząt kopytnych poza rzeźnią

Zasady uboju z konieczności zwierząt kopytnych poza rzeźnią

Data utworzenia: 18-05-2021

Kwestie dotyczące uboju z konieczności są regulowane rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. I 139 z 30.04.2004, str. 55) – załącznik III, Sekcja I (Mięso zwierząt gospodarskich...
czytaj więcej

Przegląd wybranych ras bydła mięsnego

Przegląd wybranych ras bydła mięsnego

Data utworzenia: 27-10-2020

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego, dla których prowadzone są księgi hodowlane oraz ocena wartości użytkowej. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch odmianach barwnych: angus czerwony (AR) i angus czarny (AN) oraz simental (SM). Stanowią one 96,2%...
czytaj więcej

Podstawowe zagadnienia w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej – aktualne problemy i nowe wyzwania

Podstawowe zagadnienia w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej – aktualne problemy i nowe wyzwania

Data utworzenia: 08-10-2020 ; Data modyfikacji: 09-12-2020

Temat, który pragnę w tej publikacji Państwu przedstawić jest bez wątpienia tematem trudnym, wymagającym wnikliwej, a co najważniejsze obiektywnej oceny. Z założenia „problem” kojarzy nam się z jakąś trudną sytuacją i od początku wzbudza w nas negatywne emocje, a przyjmowana wobec problemu postawa jest często asekuracyjna. Nie...
czytaj więcej