wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Rola makro i mikroelementów  w żywieniu bydła mlecznego

Rola makro i mikroelementów w żywieniu bydła mlecznego

Data utworzenia: 24-05-2024

Koncentrując się na bilansie dawki pokarmowej krów mlecznych, mamy na myśli najczęściej trzy składniki: energię, białko oraz włókno. Jest to jak najbardziej słuszne podejście, gdyż tylko prawidłowo zbilansowane żywienie pozwoli hodowcy wykorzystać potencjał krowy wysoko wydajnej, przy jednoczesnym zachowaniu jej zdrowia i kondycji . Aby...
czytaj więcej

Konie – sposoby użytkowania

Konie – sposoby użytkowania

Data utworzenia: 09-01-2024 ; Data modyfikacji: 10-01-2024

Od jakiegoś czasu dla osób zainteresowanych formami przyrody ożywionej – formami w organizmach żywych wiadomo, że najtrwalszą substancją w środowisku poza organizmem jako miejscem oczywistego występowania informacji genetycznej są różne wersje kodu genetycznego, jako efekt rozkładu organizmów. Czyli: informacja genetyczna...
czytaj więcej

Jak zabezpieczyć bydło mięsne przed chorobami?

Jak zabezpieczyć bydło mięsne przed chorobami?

Data utworzenia: 29-12-2023

O tym, że te choroby są powszechne w hodowlach bydła mięsnego i mlecznego, wie każdy hodowca. Choroby bydła mięsnego potrafią spowodować olbrzymie straty, sięgające nawet 20% wszystkich kosztów chowu. Jak więc skutecznie zabezpieczyć hodowlę opasów przed najczęściej występującymi chorobami, takimi jak BVD MD (wirus biegunki bydła i...
czytaj więcej

Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich

Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich

Data utworzenia: 28-11-2023

Pisząc o aktualnych problemach w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich należy mieć na względzie, że gospodarstwo rolne jest pierwszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym i to właśnie na nim spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za utrzymywane zwierzęta, bezpieczeństwo pracowników, ochronę środowiska naturalnego, a także za wyprodukowanie i...
czytaj więcej

Prawidłowe żywienie krów mlecznych  w okresie okołoporodowym

Prawidłowe żywienie krów mlecznych w okresie okołoporodowym

Data utworzenia: 08-09-2023

Okres okołoporodowy, zwany zamiennie przejściowym, to najczęściej okres trwający od 3 tygodni przed planowanym porodem do 3-6 tygodni po porodzie. To szczególnie trudny czas dla krów mlecznych, a tym samym ogromne wyzwanie dla hodowcy. Dochodzi wówczas do ogromnych zmian fizjologicznych w organizmie krowy, zarówno w sferze...
czytaj więcej

Użytkowanie mięsne królików

Użytkowanie mięsne królików

Data utworzenia: 12-06-2023 ; Data modyfikacji: 13-06-2023

Mięso królicze zaliczane jest do grupy mięs białych i odznacza się znakomitymi walorami smakowymi, a przede wszystkim zdrowotnymi. Jest soczyste i lekkostrawne, ponadto ma wysoką wartość odżywczą wynikającą z dużej zawartości składników pokarmowych i wysokiej wartości biologicznej białka. Szczególnie ważna jest wysoka...
czytaj więcej

Zdrowe cielę, fundament zdrowego stada

Zdrowe cielę, fundament zdrowego stada

Data utworzenia: 24-04-2023

Zdrowe cielę to takie, które rodzi się już z potencjałem genetycznym do osiągania wysokich parametrów produkcyjnych, m.in. do wysokich wydajności mlecznych u przyszłych mlecznic.  Aby ten start był optymalny, już prawidłowe prowadzenie okresu zasuszenia i porodu krowy będzie miało zasadnicze znaczenie. To wtedy kształtuje się...
czytaj więcej

Problemy metaboliczne wysoko wydajnych krów mlecznych

Problemy metaboliczne wysoko wydajnych krów mlecznych

Data utworzenia: 15-09-2022

Sukcesywny wzrost wydajności mlecznej krów, w tym głównie rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, to niewątpliwy sukces ciągle doskonalonego postępu genotypowego, jak również praca pokoleń hodowców. Współczesna krowa spełniająca wymagane kryteria, to krowa wysoko mleczna o laktacji przekraczającej 10 000...
czytaj więcej