wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich

Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich

Pisząc o aktualnych problemach w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich należy mieć na względzie, że gospodarstwo rolne jest pierwszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym i to właśnie na nim spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za utrzymywane zwierzęta, bezpieczeństwo pracowników, ochronę środowiska naturalnego, a także za wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu bezpiecznej żywności lub surowca do jej produkcji. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich, choć od dawna jest wykorzystywana w celu pozyskania konkretnych produktów pochodzenia zwierzęcego podlega ciągłym zmianom, które prowadzą do uzyskania u zwierząt pożądanych cech, które w procesie hodowli pozwalają na wyodrębnienie w obrębie gatunku poszczególnych ras i typów użytkowych zwierząt. Pod względem użytkowym, zwierzęta mają swój ściśle określony potencjał produkcyjny i aby móc w pełni go wykorzystać zootechnika stawia przed sobą konkretne wyzwania:

  • racjonalny dobór ras i umiejętny wyboru zwierząt remontowych;
  • optymalne wykorzystanie metod biotechnologii w rozrodzie;
  • stworzenie i utrzymanie optymalnych warunków środowiskowych (żywienie, mikroklimat, warunki zoohigieniczne, ograniczanie stresu).
  • prawidłowa profilaktyka i dbałości o wysoki status zdrowotny stada;
  • wdrażanie efektywnych metod organizacji pracy.
Opracowanie: SW