wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Prawidłowe żywienie krów mlecznych w okresie okołoporodowym

Prawidłowe żywienie krów mlecznych  w okresie okołoporodowym

Okres okołoporodowy, zwany zamiennie przejściowym, to najczęściej okres trwający od 3 tygodni przed planowanym porodem do 3-6 tygodni po porodzie. To szczególnie trudny czas dla krów mlecznych, a tym samym ogromne wyzwanie dla hodowcy. Dochodzi wówczas do ogromnych zmian fizjologicznych w organizmie krowy, zarówno w sferze metabolicznej, jak i hormonalnej. Mamy do czynienia z jednej strony z fizjologicznie uwarunkowanym zmniejszeniem pobrania paszy a z drugiej z gwałtownie rosnącym wzrostem zapotrzebowania na składniki pokarmowe, z uwagi na zwiększoną produkcję mleka. Te dwa, trudne do pogodzenia zjawiska, mogą prowadzić do natężenia problemów bezpośrednio związanych z metabolizmem krów, a tym samym do występowania chorób metabolicznych. Tuż po porodzie i w okresie 2 pierwszych tygodni laktacji często diagnozuje się: porażenie poporodowe, ketozę, zapalenie macicy czy przemieszczenie trawieńca. Dodatkowo zmniejszona odporność krów, czyli tzw. immunosupresja może prowadzić do większej podatności na mastitis oraz inne schorzenia na tle zakaźnym.

Stąd wniosek, że tylko odpowiednie postępowanie z krowami w tym okresie, a zwłaszcza właściwe żywienie, zapobiegną występowaniu powyższych chorób, a krowa z powodzeniem wejdzie w kolejne, wysokowydajne laktacje.

Opracowanie: SW