wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Rola makro i mikroelementów w żywieniu bydła mlecznego

Rola makro i mikroelementów  w żywieniu bydła mlecznego

Koncentrując się na bilansie dawki pokarmowej krów mlecznych, mamy na myśli najczęściej trzy składniki: energię, białko oraz włókno. Jest to jak najbardziej słuszne podejście, gdyż tylko prawidłowo zbilansowane żywienie pozwoli hodowcy wykorzystać potencjał krowy wysoko wydajnej, przy jednoczesnym zachowaniu jej zdrowia i kondycji . Aby dać zwierzęciu możliwość osiągnięcia jak najlepszych wyników produkcyjnych, hodowca poszerza swoją wiedzę m.in. o takie informacje jak tempo rozkładu włókna w żwaczu, zawartość cukru w roślinach czy uzyskanie optymalnej ilości skrobi w kiszonce. Te szczegóły wpływają na cały proces żywienia bydła mlecznego i decydują o jego powodzeniu. Stąd twierdzenie, że nie tylko to co jest widoczne gołym okiem, ale również niedostrzegalne elementy mogą być czynnikiem dopełniającym całość. Mówimy tu o wykorzystaniu makro i mikroelementów w żywieniu bydła, których dodatek do podstawowej dawki paszowej z pewnością wpłynie pozytywnie na poprawę wielu funkcji w ciele zwierzęcia. Odpowiednio dobrana suplementacja mineralna pozwala utrzymać wysoki status zdrowotny zwierzęcia, wpływa na poprawę parametrów rozrodu oraz mleczności. Hodowca wie, że obecnie nie ma w pełni zbilansowanego żywienia bez włączenia do niego indywidualnie dobranych makro i mikroelementów.

Opracowanie: SW