wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej

Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej

Data utworzenia: 30-12-2019

Trzoda chlewna to bez wątpienia najważniejszy kierunek produkcji zwierzęcej w Polsce, który niestety w ostatnich latach spotyka się z wieloma trudnościami. Stan pogłowia z roku na rok znacząco się obniża, a według danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10780,5 tys. sztuk, co w stosunku do...
czytaj więcej

Produkcja brojlerów króliczych w gospodarstwie

Produkcja brojlerów króliczych w gospodarstwie

Data utworzenia: 30-12-2019

Mięso królicze zaliczane jest do grupy mięs białych i odznacza się znakomitymi walorami smakowymi, a przede wszystkim zdrowotnymi. Jest soczyste i lekkostrawne, ponadto ma wysoką wartość odżywczą wynikającą z dużej zawartości składników pokarmowych i wysokiej wartości biologicznej białka. Szczególnie ważna jest wysoka...
czytaj więcej

Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła

Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła

Data utworzenia: 07-10-2019

W obecnej sytuacji gospodarczej Polski rozwój produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła, w znacznej mierze jest uzależniony od produkcji tanich, dobrej jakości własnych pasz gospodarskich, takie też zapewniają nam pasze z trwałych użytków zielonych. Oprócz tego ekosystemy trawiaste mają duże znaczenie przyrodnicze, spełniają...
czytaj więcej

Hodowla bydła mięsnego – bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju

Hodowla bydła mięsnego – bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju

Data utworzenia: 25-09-2019

Coraz większe wymagania środowiskowe, zmieniające się trendy żywieniowe czy rosnące koszty produkcji to główne problemy, z jakimi muszą mierzyć się hodowcy i producenci bydła mięsnego, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Konsumenci coraz większą wagę przykładają do zdrowych produktów o jak największych standardach...
czytaj więcej

Żywienie cieląt

Żywienie cieląt

Data utworzenia: 24-06-2019

Wychów cieląt jest jedną z najważniejszych spraw w chowie bydła. Stwarza on podstawy do tego, aby przyszła krowa była zdolna do dużej wydajności mlecznej bez uszczerbku na jej zdrowiu. Prawidłowy rozwój układu trawiennego, płuc, naczyń krwionośnych transportujących krew, rozwój fizyczny są bardzo istotną sprawą, a dobra...
czytaj więcej

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego

Data utworzenia: 29-05-2019

Poprawny rozród w stadzie, czyli taki, który pozwala uzyskać jedno cielę rocznie, to warunek opłacalnej produkcji. Im dłuższy okres międzywycieleniowy, tym mniejsza opłacalność. Rozrodu nie możemy sprowadzić tylko do obserwacji rui i inseminacji, jest to bardzo skomplikowany proces, na który ma wpływ wiele skorelowanych ze sobą...
czytaj więcej

Antybiotykooporność u zwierząt

Antybiotykooporność u zwierząt

Data utworzenia: 08-02-2019

Pojęcie antybiotykooporności u zwierząt (bądź w szerszym znaczeniu oporności przeciwdrobnoustrojowej – antimicrobial resistance - AMR) wydaję się zagadnieniem trudnym i niezrozumiałym, czym z samej swej nazwy zajmować powinny się służby weterynaryjne. Jednakże w aspekcie procesu produkcji zwierzęcej staje się ono nie tylko pojęciem, ale przede...
czytaj więcej

Dobra kiszonka – zdrowe i wydajne stado

Dobra kiszonka – zdrowe i wydajne stado

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

Chów bydła i produkcja mleka jako główny czynnik ekonomiki gospodarstw mleczarskich zależy bezpośrednio od jakości i efektywności produkcji pasz objętościowych, będących podstawowym czynnikiem dawki pokarmowej w żywieniu przeżuwaczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę powyższe, to oczywistym staje się, że jakość produkowanych kiszonek to...
czytaj więcej