wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Żywienie cieląt

Żywienie cieląt

Data utworzenia: 24-06-2019

Wychów cieląt jest jedną z najważniejszych spraw w chowie bydła. Stwarza on podstawy do tego, aby przyszła krowa była zdolna do dużej wydajności mlecznej bez uszczerbku na jej zdrowiu. Prawidłowy rozwój układu trawiennego, płuc, naczyń krwionośnych transportujących krew, rozwój fizyczny są bardzo istotną sprawą, a dobra...
czytaj więcej

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego

Data utworzenia: 29-05-2019

Poprawny rozród w stadzie, czyli taki, który pozwala uzyskać jedno cielę rocznie, to warunek opłacalnej produkcji. Im dłuższy okres międzywycieleniowy, tym mniejsza opłacalność. Rozrodu nie możemy sprowadzić tylko do obserwacji rui i inseminacji, jest to bardzo skomplikowany proces, na który ma wpływ wiele skorelowanych ze sobą...
czytaj więcej

Antybiotykooporność u zwierząt

Antybiotykooporność u zwierząt

Data utworzenia: 08-02-2019

Pojęcie antybiotykooporności u zwierząt (bądź w szerszym znaczeniu oporności przeciwdrobnoustrojowej – antimicrobial resistance - AMR) wydaję się zagadnieniem trudnym i niezrozumiałym, czym z samej swej nazwy zajmować powinny się służby weterynaryjne. Jednakże w aspekcie procesu produkcji zwierzęcej staje się ono nie tylko pojęciem, ale przede...
czytaj więcej

Dobra kiszonka – zdrowe i wydajne stado

Dobra kiszonka – zdrowe i wydajne stado

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

Chów bydła i produkcja mleka jako główny czynnik ekonomiki gospodarstw mleczarskich zależy bezpośrednio od jakości i efektywności produkcji pasz objętościowych, będących podstawowym czynnikiem dawki pokarmowej w żywieniu przeżuwaczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę powyższe, to oczywistym staje się, że jakość produkowanych kiszonek to...
czytaj więcej

Akcja zarybieniowa 2018 – zarybienia okiem ichtiologa

Akcja zarybieniowa 2018 – zarybienia okiem ichtiologa

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

„Nie ma ryb, bo nikt nie zarybia” – jakże często słyszymy te słowa nad naszymi jeziorami. Problem zarybień staje się ostatnio przedmiotem publicznej debaty nad polskimi wodami oraz na forach internetowych. Niestety większość tych głosów, które słyszymy z ust laików, może wprowadzać w błąd. Rok 2018 był rokiem...
czytaj więcej

Mastitis i choroby metaboliczne krów

Mastitis i choroby metaboliczne krów

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

Dążenie do zwiększenia wydajności mlecznej krów powoduje pojawianie się w stadach bydła mlecznego niekorzystnych zjawisk, które skutkują ciągłym  pogarszaniem zdrowia i płodności utrzymywanych zwierząt. Olbrzymi postęp w poprawie genotypu krów mlecznych, którego podstawowym kryterium było zwiększenie jednostkowej...
czytaj więcej