wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej

Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej

Trzoda chlewna to bez wątpienia najważniejszy kierunek produkcji zwierzęcej w Polsce, który niestety w ostatnich latach spotyka się z wieloma trudnościami. Stan pogłowia z roku na rok znacząco się obniża, a według danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10780,5 tys. sztuk, co w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym wskazuje na spadek o 8,9%. Co równie istotne spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjnych i użytkowych trzody chlewnej.

Pomimo, iż średnie roczne spożycie wieprzowiny w Polsce jest od wielu lat na stałym poziomie wynoszącym ok. 40 kg na osobę, to sytuacja ta nie napawa optymizmem, gdyż rok rocznie zauważamy zachwianie na linii eksport – import. Według danych KOWR w ubiegłym roku w przeliczeniu na ekwiwalent tusz, do Polski zaimportowano 978 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, podczas gdy w tym samym przeliczeniu eksport wyniósł 817 tys. ton produktów wieprzowych.

Opracowanie: SW