wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Żywienie cieląt

Żywienie cieląt

Wychów cieląt jest jedną z najważniejszych spraw w chowie bydła. Stwarza on podstawy do tego, aby przyszła krowa była zdolna do dużej wydajności mlecznej bez uszczerbku na jej zdrowiu. Prawidłowy rozwój układu trawiennego, płuc, naczyń krwionośnych transportujących krew, rozwój fizyczny są bardzo istotną sprawą, a dobra sprawność fizyczna ma istotny wpływ na zdrowie, długowieczność, płodność czy łatwość porodów.

Prawidłowy odchów cieląt pozwala wykluczyć do minimum wady rozwojowe i choroby, a po osiągnięciu wieku dojrzałego w dużej mierze decyduje o opłacalności produkcji mleka i mięsa wołowego. Błędy popełniane w okresie odchowu są jedną z przyczyn wysokiego wskaźnika brakowania w stadach krów mlecznych.

Każda krowa przed wycieleniem kierując się instynktem, szuka bezpiecznego miejsca, dlatego zaleca się, aby na ok. 10-14 dni przed porodem przeprowadzić krowy do specjalnego kojca porodowego. Ważne jest, aby taki kojec był usytuowany w miejscu w miarę zacisznym i ciepłym, powinien dać możliwość swobodnej obserwacji oraz nadzoru nad zwierzęciem.

W pierwszych kilku dniach po urodzeniu wyłącznym pokarmem cielęcia jest siara. Pokrywa ona zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze i ciała odpornościowe. Mając na uwadze stosunkowo krótki czas przyswajania ciał odpornościowych, zaleca się podanie pierwszej porcji siary tj. 1,5-2 litry przed upływem 30-60 minut od urodzenia. Stopień odporności cieląt zależy od ilości pobranej siary i zawartości w niej immunoglobulin, gdyż dopiero po upływie ok. 4 tygodni cielęta wytwarzają własny system obronny. Najwyższą przyswajalność immunoglobulin cielę posiada w pierwszej godzinie życia, dlatego tak ważne jest możliwie jak najszybsze odpojenie cieląt siarą.

Opracowanie: SW